Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Voskresenskiy Alexander and Ilyin Sergey and Železný Miloš : About recognition of sign language gestures . Материалы международной конференции Диалог 2010, p. 76-81, Institut problémů informatiky RAV, Moskva, 2010.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

Обсуждаются задачи восприятия и распознавания жестов русского языка глухих в системе автоматизированного сурдоперевода. Предлагаются новый подход к морфологии жестов, метод выделения отдельных жестов жестового высказыва- ния. Предлагается рабочее определение понятия ?понимание текста

Abstrakt v češtině

V příspěvku jsou diskutovány problémy vnímání a rozpoznávání gest ruského znakového jazyka v systému automatického znakového překladu. Je prezentován nový přístup k morfologii gest a metoda segmentace individuálních gest. Dále je prezentován pracovní výklad termínu "porozumění textu".

Detail publikace

Název: About recognition of sign language gestures
Autor: Voskresenskiy Alexander ; Ilyin Sergey ; Železný Miloš
Název - česky: O rozpoznávání gest znakového jazyka
Jazyk publikace:
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Материалы международной конференции Диалог 2010
Strana: 76 - 81
ISBN: 5-7281-1148-1
Nakladatel: Institut problémů informatiky RAV
Místo vydání: Moskva
2011-03-15 16:21:58 / 2011-03-15 16:21:58 / 1

Klíčová slova

sign language recognition, gesture morphology, text understanding

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání znakové řeči, morfologie gest, porozumění textu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VoskresenskiyAlexander_2010_Aboutrecognitionof,
 author = {Voskresenskiy Alexander and Ilyin Sergey and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {About recognition of sign language gestures},
 year = {2010},
 publisher = {Institut probl\'{e}m\r{u} informatiky RAV},
 journal = {Materialy` mezhdunarodnoj konferenczii Dialog 2010},
 address = {Moskva},
 pages = {76-81},
 ISBN = {5-7281-1148-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VoskresenskiyAlexander_2010_Aboutrecognitionof},
}