Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Vyskočil, M. : Derivative estimation for signal corrupted by noise based on Kalman filter . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 230-235, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Abstrakt

This paper deals with specific realization of the derivative filter recently described in Večerek, Schlegel (2005). The purpose is to develop a simple and reliable algorithm, that can be easily implemented to almost any compact controller. In the original paper the family of continuous n-th order filters are presented that can be used to estimate time derivatives of all orders from 0 to (n-1). These filters are not possible to implement for higher order in direct forms because of numerical and rounding-off errors. The method for decreasing these numerical errors based on decomposition into partial fraction is presented and detail algorithm for implementation is provided.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje konkrétní realizaci nedávno prezentovaného derivačního filtru Večerek, Schlegel (2005). Cílem bylo vyvinout jednoduchý a spolehlivý algoritmus, který je možné snadno implementovat do téměř libovolného kompaktního regulátoru. V původní práci je představena skupina filtrů pro odhad časových derivací všech řádů v rozmení 0 až n-1. Vyšší řády těchto filtrů z důvodů zaokrouhlovacích a numerických chyb není možné jednoduše realizovat v přímém tvaru (Direct Form I/II). Zde je představena metoda a detailní algoritmus pro snížení tohoto druhu numerických chyb, která je založena na dekompozici na parciální zlomky.

Detail publikace

Název: Derivative estimation for signal corrupted by noise based on Kalman filter
Autor: Vyskočil, M.
Název - česky: Odhad derivací signálu poškozeného šumem založený na Kalmanově filtru
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 230 - 235
ISBN: 978-80-7043-574-8
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.11.2007 - 13.11.2007
/ /

Klíčová slova

derivative filter, differentiator

Klíčová slova v češtině

derivační filtr, derivátor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{VyskocilM_2007_Derivativeestimation,
 author = {Vysko\v{c}il, M.},
 title = {Derivative estimation for signal corrupted by noise based on Kalman filter},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {230-235},
 ISBN = {978-80-7043-574-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VyskocilM_2007_Derivativeestimation},
}