Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Wilks Yorick and Benyon David and Brewster Christopher and Ircing Pavel and Mival Oli : Dialogue, Speech and Images: The Companions Project Data Set . Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08), vol. ;, p. 1-4, ELRA, Marrakech, 2008.

Abstrakt

The paper describes part of the corpus collection efforts underway in the EC funded Companions project. The Companions project is collecting substantial quantities of dialogue a large part of which focus on reminiscing about photographs. The texts are in English and Czech. We describe the context and objectives for which this dialogue corpus is being collected, the methodology being used and make observations on the resulting data.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje tvorbu korpusů pro projekt COMPANIONS podporovaný Evropskou komisí. Projekt mimo jiné shromažduje velké množství dialogů, převážně s rozhovory o fotografiích, a to v češtině a v angličtině. Článek představuje kontext projektu a cíle, kvůli kterým je korpus sbírán, metodologii sběru a postřehy o již nasbíraných datech.

Detail publikace

Název: Dialogue, Speech and Images: The Companions Project Data Set
Autor: Wilks Yorick ; Benyon David ; Brewster Christopher ; Ircing Pavel ; Mival Oli
Název - česky: Dialog, řeč a obrázky: Datový korpus projektu COMPANIONS
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08)
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 4
ISBN: 2-9517408-4-0
Nakladatel: ELRA
Místo vydání: Marrakech
Datum: 1.6.2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

man-machine interaction, training corpora

Klíčová slova v češtině

interakce člověk-stroj, trénovací korpusy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{WilksYorick_2008_DialogueSpeechand,
 author = {Wilks Yorick and Benyon David and Brewster Christopher and Ircing Pavel and Mival Oli},
 title = {Dialogue, Speech and Images: The Companions Project Data Set},
 year = {2008},
 publisher = {ELRA},
 journal = {Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08)},
 address = {Marrakech},
 volume = {;},
 pages = {1-4},
 ISBN = {2-9517408-4-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/WilksYorick_2008_DialogueSpeechand},
}