Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žampa, P. : Stochastic system theory in control education . Advances in control education 2000, p. 403-408, Pergamon, Oxford, 2001.

Abstrakt

Foundation of contemporary control system theory can hardly be considered sufficiently satisfactory. An intention of the submitted contribution is to point to a new approach to the system theory that could contribute to build up the foundation much more precisely. A presented approach to system theory is based on a new system conception taking into account not only behaviour equations of the system, but also directionality of causation between system variables. As the conception is immediately applicable to discrete-time systems only a continualization procedure, extending the approach to continuous-time systems, is outlined. It is believed that the proposed approach can offer a deeper insight into the system theory and can significantly contribute to control theory building. It should be meaningful also in control education.

Abstrakt v češtině

Základy současné teorie řízení lze těžko možné pokládat za uspokojivé. Záměrem příspěvku je představit nový přístup k teorii systémů, která může přispět k budování základů více exaktně. Představovaný přístup k teorii systémů je založen na novém konceptu uvažijící nejen rovnice chování systému, ale též směrovost kauzálních vztahů mezi veličibami systému. Protože tento koncept je přímo aplikovatelný pouze na diskrétní systémy, je nastíněna kontinualizaci procedura, umožňující aplikaci přístupu i na spojité systémy. Navržený přístup může nabídnout hlubší náhled do teorie systémů a může významně přispět k budování teorie řízení. Je též užitečný pro výuku.

Detail publikace

Název: Stochastic system theory in control education
Autor: Žampa, P.
Název - česky: Stochastická teorie systémů ve výuce řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.12.2000
Rok vydání: 2001
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Advances in control education 2000
Strana: 403 - 408
ISBN: 0-08-043245-X
Nakladatel: Pergamon
Místo vydání: Oxford
Datum: 17.12.2000 - 19.12.2000
/ /

Klíčová slova

system theory, causality principle, stochastic differential equation

Klíčová slova v češtině

teorie systémů, princip kauzality, stochastická diferenční rovnice

BibTeX

@INBOOK{ZampaP_2001_Stochasticsystem_1,
 author = {\v{Z}ampa, P.},
 title = {Stochastic system theory in control education},
 year = {2001},
 publisher = {Pergamon},
 journal = {Advances in control education 2000},
 address = {Oxford},
 pages = {403-408},
 ISBN = {0-08-043245-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZampaP_2001_Stochasticsystem_1},
}