Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žampa, P. and Steska, P. and Veselý, K. : Multivariable linear discrete-time stochastic systems continualization . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2898-2903, 2004.

Abstrakt

The new approach to system theory is based on a discrete-time behavior of existing and potentially existing cybernetic systems, where cause and its effect are uniquely determined in each discrete-time instant. The principle and the law of causality are then transparently explained by introduction of contiguous cause to the effect. The process of transition from discrete-time system description to the classical approach using continuous-time system description is called continualization and is also a powerful tool for discovering the law of causality violations in inadequately generated models of cybernetic systems.

Abstrakt v češtině

Nový přístup k Teorii systémů je založen na diskrétní podstatě chování reálných a realizovatelných kybernetických systémů. Příčina a následek jsou v takovýchto systémech určeny v každém diskrétním časovém okamžiku vždy jednoznačně. Zavedením pojmu bezprostředně předcházející příčiny a jejího následku lze poté velmi jednoduchým způsobem vysvětlit platnost principu a zákona kauzality. Proces, kterým přecházíme z diskrétního popisu takovýchto systémů na spojitý popis nazýváme kontinualizací a jako takový bývá mocným nástrojem při odhalování porušení zákona kauzality ve špatně navžených spojitých modelech klasického přístupu k Teorii systémů

Detail publikace

Název: Multivariable linear discrete-time stochastic systems continualization
Autor: Žampa, P. ; Steska, P. ; Veselý, K.
Název - česky: Kontinualizace vícerozměrných diskrétních lineárních stochastických systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: WSEAS Transactions on Systems
Číslo vydání: 9
Strana: 2898 - 2903
ISBN: 1109-2777
/ /

Klíčová slova

system theory, discrete-time systems, continuous-time systems, continualization, root of matrix

Klíčová slova v češtině

teorie systémů, diskrétní systémy, spojité systémy, kontinualizace, odmocnina matice

BibTeX

@ARTICLE{ZampaP_2004_Multivariablelinear,
 author = {\v{Z}ampa, P. and Steska, P. and Vesel\'{y}, K.},
 title = {Multivariable linear discrete-time stochastic systems continualization},
 year = {2004},
 journal = {WSEAS Transactions on Systems},
 volume = {9},
 pages = {2898-2903},
 ISBN = {1109-2777},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZampaP_2004_Multivariablelinear},
}