Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žampa, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Some consequences of new approach to system theory in optimal control . Cybernetics and systems 2004, p. 15-20, University of Vienna, Vienna, 2004.

Abstrakt

Synthesis of optimal control systems is presented here from a different point of view. It stems from a newly outlined system theory and leads to a general optimizing recursion. Some interesting and fundamental results for general type of the loss function and their connection to the usual solution are shown.

Abstrakt v češtině

Nový pohled na návrh optimálního systému automatického řízení vyplývá z alternativní teorie systémů a vede na obecnou optimalizační rekurzi. Je uvedeno několik zásadních výsledků pro obecný typ ztrátové funkce, které jsou konfrontovány s běžně používaným přístupem.

Detail publikace

Název: Some consequences of new approach to system theory in optimal control
Autor: Žampa, P. ; Mošna, J. ; Prautsch, P.
Název - česky: Některé důsledky nové teorie systémů v optimálním řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.4.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Cybernetics and systems 2004
Strana: 15 - 20
ISBN: 3-85206-169-5
Nakladatel: University of Vienna
Místo vydání: Vienna
Datum: 13.4.2004 - 16.4.2004
/ /

Klíčová slova

system theory, stochastic control, optimal control

Klíčová slova v češtině

teorie systémů, stochastické řízení, optimální řízení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZampaP_2004_Someconsequencesof,
 author = {\v{Z}ampa, P. and Mo\v{s}na, J. and Prautsch, P.},
 title = {Some consequences of new approach to system theory in optimal control},
 year = {2004},
 publisher = {University of Vienna},
 journal = {Cybernetics and systems 2004},
 address = {Vienna},
 pages = {15-20},
 ISBN = {3-85206-169-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZampaP_2004_Someconsequencesof},
}