Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žampa, P. : The principle and the law of causality in a new approach to system theory . Cybernetics and Systems 2004, p. 3-8, Austrian Society for Cybernetics Studies, Vienna , 2004.

Abstrakt

The general system theory is a natural basis for modern studies. However, none of contemporary systems theories has been generally accepted by professional community up to now. A fundamentally new approach to system theory is proposed in the presented contribution. The approach is based on the supposition that a closed system can be meaningfully defined. System behavior is supposed to be stochastic. Quite newly and independently of the system behavior are treated causal relations between system variables. The adopted treatment leads into unique definitions of system structure notions. The resulting theory is quite precise and surprisingly clear. It brings new findings and makes it possible to correctly formulate and treat even yet insoluble problems.

Abstrakt v češtině

Ačkoli je obecná teorie systémů přirozeným základem moderních věd, nebyla žádná ze současných teorií systémů všeobecně akceptována. V práci je prezentován zcela nový přístup k teorii systémů. Vychází z předpokladu smysluplné definice chování uzavřeného systému. Chování systému je považováno za stochastické. Zcela nově a nezávisle na chování jsou definovány kauzální závislosti mezi proměnnými systému. Přijetí uvedeného umožňuje následně jednoznačně definovat strukturu systému. Výsledná teorie jako taková je velmi precizní a překvapivě jednoduchá. Přináší navíc zcela nové poznatky a umožňuje korektně formulovat a vyšetřit dosud neřešitelné problémy klasických přístupů k teorii systémů.

Detail publikace

Název: The principle and the law of causality in a new approach to system theory
Autor: Žampa, P.
Název - česky: Princip a zákon kauzality v Novém přístupu k teorii systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.4.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Cybernetics and Systems 2004
Strana: 3 - 8
ISBN: 3-85206-169-5
Nakladatel: Austrian Society for Cybernetics Studies
Místo vydání: Vienna
Datum: 13.4.2004 - 16.4.2004
/ /

Klíčová slova

System theory, Causality law, Stochastic causal system

Klíčová slova v češtině

Teorie systémů, zákon kauzality, stochastický kauzální systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZampaP_2004_Theprincipleandthe,
 author = {\v{Z}ampa, P.},
 title = {The principle and the law of causality in a new approach to system theory},
 year = {2004},
 publisher = {Austrian Society for Cybernetics Studies},
 journal = {Cybernetics and Systems 2004},
 address = {Vienna },
 pages = {3-8},
 ISBN = {3-85206-169-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZampaP_2004_Theprincipleandthe},
}