Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbyněk Zajíc and Lukáš Machlica and Aleš Padrta and Jan Vaněk and Vlasta Radová : An Expert System in Speaker Verification Task . Proceedings of Interspeech 2008 incorporating SST 2008, vol. 9, p. 355-358, International Speech Communication Association, Brisbane, AU, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The article introduces an expert system for the speaker veri fcation task. Our main purpose was to design a tool for the combination of various speaker verifcation systems proposed for various operating conditions. First of all, the essential ideas are explained that made us design the expert system. Next section describes the structure of a rule-based expert system and subsequently an oriented graph is proposed for the representation of the topology of the system. The expert rules exploited by the system are derived automatically from the input data and we have implemented also a certainty factor to acquire more reliable decisions. The experiments show that the proposed system has the capability to signifcantly improve the verifcation results in trials with various operating conditions.

Abstrakt v češtině

Tento článek představuje expertní systém pro verifikaci řečníka. Naším hlavním úkolem bylo navrhnout nástroj pro kombinaci různých verifikačních systémů navrzených pro různé operační podmínky.

Detail publikace

Název: An Expert System in Speaker Verification Task
Autor: Zbyněk Zajíc ; Lukáš Machlica ; Aleš Padrta ; Jan Vaněk ; Vlasta Radová
Název - česky: Expertní systém v úloze verifikace řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.9.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of Interspeech 2008 incorporating SST 2008
Číslo vydání: 9
Strana: 355 - 358
ISSN: 1990-9772
Nakladatel: International Speech Communication Association
Místo vydání: Brisbane, AU
Datum: 22.9.2008 - 26.9.2008
2008-10-08 14:52:41 / 2011-10-10 10:38:18 /

Klíčová slova

speaker verifcation, expert system, system fusion, certainty factor

Klíčová slova v češtině

verifikace řečníka, expertní systém, fůze systémů, faktor jistoty

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZbynekZajic_2008_AnExpertSystemin,
 author = {Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Luk\'{a}\v{s} Machlica and Ale\v{s} Padrta and Jan Van\v{e}k and Vlasta Radov\'{a}},
 title = {An Expert System in Speaker Verification Task },
 year = {2008},
 publisher = {International Speech Communication Association},
 journal = {Proceedings of Interspeech 2008 incorporating SST 2008},
 address = {Brisbane, AU},
 volume = {9},
 pages = {355-358},
 ISSN = {1990-9772},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2008_AnExpertSystemin},
}