Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbyněk Zajíc : Adaptace akustického modelu v úloze s malým množstvím adaptacních dat . 2012.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This work is focused on the automatic speaker adaptation of an acoustic model, which is a part of the automatic speech recognition system. To train the acoustic model it is necessary to have large amount of data from many speakers. The final speaker-independent model is then able to recognize the speech from any speaker. The speaker-independent model is adapted to the speech of a specific speaker. Ordinary adaptation techniques introduced in this work perform poorly in cases with insufficient amount of adaptation data. The aim of this work is to discuss methods of adaptation and adaptation training. To avoid the problem with lack of adaptation data various robust solutions have been described and new one have been proposed. Some of these methods were tested, and the experiments show that the robust adaptation contributes significantly to the task of automatic speech recognition.

Abstrakt v češtině

Tato práce se zabývá problematikou automatické adaptace akustického modelu na aktuální data od konkrétního recníka. Pro natrénování modelu je potreba velkého množství dat, které je z praktického hlediska nemožné získat od jednoho recníka. Rešením je konstrukce akustického modelu na datech od více recníku a následná adaptace tohoto modelu na dostupných datech daného recníka. Klasické metody adaptace, predstavené v této práci, mají problémy s malým množstvím adaptacních dat, takto adaptovaný model muže ve výsledku zhoršovat rozpoznávání. Práce si klade za cíl vysvetlit principy používaných adaptacních metod a postupy adaptacního trénování, dále se zameruje na problém nedostatku dat pri adaptaci. Jsou zde predstaveny známé robustní metody adaptace a navržena vlastní rešení, jejichž úcinnost je vzájemne experimentálne porovnána.

Detail publikace

Název: Adaptace akustického modelu v úloze s malým množstvím adaptacních dat
Autor: Zbyněk Zajíc
Název - česky: Adaptace akustického modelu v úloze s malým množstvím adaptacních dat
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
/ 2013-02-18 16:37:09 /

Klíčová slova

Adaptation, ann, FA, EV, MLLR, MAP

Klíčová slova v češtině

Adaptace, ann, FA, EV, MLLR, MAP

BibTeX

@MISC{ZbynekZajic_2012_Adaptaceakustickeho,
 author = {Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c},
 title = {Adaptace akustick\'{e}ho modelu v \'{u}loze s mal\'{y}m mno\v{z}stv\'{i}m adaptacn\'{i}ch dat},
 year = {2012},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2012_Adaptaceakustickeho},
}