Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbyněk Zajíc and Marie Kunešová and Vlasta Radová : Investigation of Segmentation in i-Vector Based Speaker Diarization of Telephone Speech . Speech and Computer 18th International Conference, SPECOM 2016, p. 411-418, Springer, 2016.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The goal of this paper is to evaluate the contribution of speaker change detection (SCD) to the performance of a speaker diarization system in the telephone domain. We compare the overall performance of an i-vector based system using both SCD-based segmentation and a naive constant length segmentation with overlapping segments. The diarization system performs K-means clustering of i-vectors which represent the individual segments, followed by a resegmentation step. Experiments were done on the English part of the CallHome corpus. The final results indicate that the use of speaker change detection is beneficial, but the differences between the two segmentation approaches are diminished by the use of resegmentation.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá přínosem detekce změny řečníka (SCD) v úloze diarizace pro telefonní konverzace. Porovnali jsme úspěšnost diarizačního systému založeného na i-vektorech používající naivní segmentaci (konstantní délka okna) a SCD. Experimenty na CallHome korpusu dokázali lepší úspěšnost diarizace s pomocí SCD, ale rozdíly mezi testovanými přístupy byly nakonec smazány použítím resegmentace

Detail publikace

Název: Investigation of Segmentation in i-Vector Based Speaker Diarization of Telephone Speech
Autor: Zbyněk Zajíc ; Marie Kunešová ; Vlasta Radová
Název - česky: Segmentace v systému pro diarizaci řečníka založeném na i-vektorech pro telefonní řeč
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 23.8.2016
Rok vydání: 2016
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech and Computer 18th International Conference, SPECOM 2016
Strana: 411 - 418
ISBN: 978-3-319-43957-0
Nakladatel: Springer
/ 2017-09-21 12:05:45 /

Klíčová slova

speaker diarization, speaker change detection, i-vector, segmentation

Klíčová slova v češtině

diarizace řečníka, detekce změny řečníka, segmentace, i-vektor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZbynekZajic_2016_Investigationof,
 author = {Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Marie Kune\v{s}ov\'{a} and Vlasta Radov\'{a}},
 title = {Investigation of Segmentation in i-Vector Based Speaker Diarization of Telephone Speech},
 year = {2016},
 publisher = {Springer},
 journal = {Speech and Computer 18th International Conference, SPECOM 2016},
 pages = {411-418},
 ISBN = {978-3-319-43957-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2016_Investigationof},
}