Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbyněk Zajíc and Daniel Soutner and Marek Hrúz and Luděk Müller and Vlasta Radová : Recurrent Neural Network Based Speaker Change Detection from Text Transcription Applied in Telephone Speaker Diarization System . Text, Speech, and Dialogue 21st International Conference, TSD 2018, p. 342-350, Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018.

PDF ke stažení

PDF

Detail publikace

Název: Recurrent Neural Network Based Speaker Change Detection from Text Transcription Applied in Telephone Speaker Diarization System
Autor: Zbyněk Zajíc ; Daniel Soutner ; Marek Hrúz ; Luděk Müller ; Vlasta Radová
Název - česky: Detekce změny řečníka založené na rekurentní neuronové síti z přepisů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2018
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Text, Speech, and Dialogue 21st International Conference, TSD 2018
Strana: 342 - 350
ISBN: 978-3-030-00793-5
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Cham: Springer Nature Switzerland AG
/ 2019-11-15 12:24:28 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZbynekZajic_2018_RecurrentNeural,
 author = {Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Daniel Soutner and Marek Hr\'{u}z and Lud\v{e}k M\"{u}ller and Vlasta Radov\'{a}},
 title = {Recurrent Neural Network Based Speaker Change Detection from Text Transcription Applied in Telephone Speaker Diarization System},
 year = {2018},
 publisher = {Cham: Springer Nature Switzerland AG},
 journal = {Text, Speech, and Dialogue 21st International Conference, TSD 2018},
 pages = {342-350},
 ISBN = {978-3-030-00793-5},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2018_RecurrentNeural},
}