Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbyněk Zajíc and Marie Kunešová and Jan Zelinka and Marek Hrúz : ZCU-NTIS Speaker Diarization System for the DIHARD 2018 Challenge . Interspeech, p. 2788-2792, 2018.

Detail publikace

Název: ZCU-NTIS Speaker Diarization System for the DIHARD 2018 Challenge
Autor: Zbyněk Zajíc ; Marie Kunešová ; Jan Zelinka ; Marek Hrúz
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 30.8.2018
Rok vydání: 2018
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Interspeech
Strana: 2788 - 2792
DOI: 10.21437/Interspeech.2018-1252
/ 2019-11-15 14:27:21 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZbynekZajic_2018_ZCU-NTISSpeaker,
 author = {Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Marie Kune\v{s}ov\'{a} and Jan Zelinka and Marek Hr\'{u}z},
 title = {ZCU-NTIS Speaker Diarization System for the DIHARD 2018 Challenge},
 year = {2018},
 journal = {Interspeech},
 pages = {2788-2792},
 doi = {10.21437/Interspeech.2018-1252},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2018_ZCU-NTISSpeaker},
}