Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zbyněk Zajíc and Marie Kunešová and Marek Hrúz and Jan Vaněk : UWB-NTIS Speaker Diarization System for the DIHARD II 2019 Challenge . Interspeech, p. 993-997, 2019.

PDF ke stažení

PDF

Detail publikace

Název: UWB-NTIS Speaker Diarization System for the DIHARD II 2019 Challenge
Autor: Zbyněk Zajíc ; Marie Kunešová ; Marek Hrúz ; Jan Vaněk
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 30.8.2019
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Interspeech
Strana: 993 - 997
/ 2019-11-15 14:27:01 /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZbynekZajic_2019_UWB-NTISSpeaker,
 author = {Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Marie Kune\v{s}ov\'{a} and Marek Hr\'{u}z and Jan Van\v{e}k},
 title = {UWB-NTIS Speaker Diarization System for the DIHARD II 2019 Challenge},
 year = {2019},
 journal = {Interspeech},
 pages = {993-997},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZbynekZajic_2019_UWB-NTISSpeaker},
}