Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zdeněk Krňoul : Effect of Visual Speech in Sign Speech Synthesis . International Conference on Signal Processing, vol. 7, p. 5-10, World Academy of Science Engineering and Technology, 2009.

Abstrakt

This article investigates a contribution of synthesized visual speech. Synthesis of visual speech expressed by a computer consists in an animation in particular movements of lips. Visual speech is also necessary part of the non-manual component of a sign language. Appropriate methodology is proposed to determine the quality and the accuracy of synthesized visual speech. Proposed methodology is inspected on Czech speech. Hence, this article presents a procedure of recording of speech data in order to set a synthesis system as well as to evaluate synthesized speech. Furthermore, one option of the evaluation process is elaborated in the form of a perceptual test. This test procedure is verified on the measured data with two settings of the synthesis system. The results of the perceptual test are presented as a statistically significant increase of intelligibility evoked by real and synthesized visual speech. Now, the aim is to show one part of evaluation process which leads to more comprehensive evaluation of the sign speech synthesis system. Anglická klíčová slova: Perception test, Sign speech synthesis, Talking head, Visual speech

Abstrakt v češtině

V článku je zkoumána míra příspěvku porozumění vizuální řeči produkované systémem syntézy znakové řeči. Vizuální řeč, která je generována počítačem, je představována animací modelu rtů, zubů a jazyka. Je navržena vhodná metodika zajišťující změření míry porozumění generované vizuální řeči. Tato metodika je ověřena na české řeči. Dále je popsán postup záznamu dat potřebných pro nastavení systému a jeho ohodnocení. Dvě varianty nastavení systému jsou uvažovány. Výsledek percepčního testu ukazují statisticky významné zvýšení míry porozumění způsobené reálnou a syntetizovanou složkou vizuální řeči. Tento článek tak popisuje jednu část více komplexního procesu ohodnocení systému syntézy znakové řeči.

Detail publikace

Název: Effect of Visual Speech in Sign Speech Synthesis
Autor: Zdeněk Krňoul
Název - česky: Efekt vizuální řeči v úloze syntézy znakové řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.8.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: International Conference on Signal Processing
Číslo vydání: 7
Strana: 5 - 10
Nakladatel: World Academy of Science Engineering and Technology
/ 2011-12-16 15:33:18 /

Klíčová slova

Perception test, Sign speech synthesis, Talking head, Visual speech

Klíčová slova v češtině

Percepční testy, Syntéza znakové řeči, Mluvící hlava, Vizuální řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZdenekKrnoul_2009_EffectofVisual,
 author = {Zden\v{e}k Kr\v{n}oul},
 title = {Effect of Visual Speech in Sign Speech Synthesis},
 year = {2009},
 publisher = {World Academy of Science Engineering and Technology},
 volume = {7},
 pages = {5-10},
 booktitle = {International Conference on Signal Processing},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekKrnoul_2009_EffectofVisual},
}

Další informace