Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zdeněk Krňoul : Refinement of Lip Shape in Sign Speech Synthesis . Proceedings of the 2009 conference on auditory-visual speech processing, p. 161-165, Norwich : School of Computing Sciences, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper deals with an analysis of lip shapes during speech that accompanies sign language, referred to as sign speech. A new sign speech database is collected and a new framework for the analysis of mouth patterns is introduced. Using a shape model restricted to the outer lip contour, we show that the articulatory parameters for visual speech alone are not sufficient for representing sign speech. The errors occur mainly for the mouth opening. A correction to the standard articulatory parameters and additional articulatory parameters are investigated to cover the observed mouth patterns and thus refine the synthesised sign speech.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje analýzu tvarů rtů řečníka znakové řeči. Je prezentována nová řečová databáze znakové řeči a metodika popisující nastavení tvaru úst. Artikulační parametry systému syntézy používané pro vyjádření vizuální řeči jsou použity pro popis vybraných tvarů rtů. Jsou však pozorovány chyby v popisu tvaru rtů především pro otevření úst. Nové artikulační parametry jsou navrženy pro zpřesnění systému syntézy.

Detail publikace

Název: Refinement of Lip Shape in Sign Speech Synthesis
Autor: Zdeněk Krňoul
Název - česky: Zpřesnění animace tvaru rtů v úloze syntézy znakové řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 16.9.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the 2009 conference on auditory-visual speech processing
Strana: 161 - 165
ISBN: 978-0-9563452-0-2
Nakladatel: Norwich : School of Computing Sciences
/ 2010-02-22 14:41:02 /

Klíčová slova

visual speech synthesis, talking head, sign speech synthesis, articulatory parameters

Klíčová slova v češtině

syntéza vizuální řeči, mluvící hlava, syntéza znakové řeči, artikulační parametry

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZdenekKrnoul_2009_RefinementofLip,
 author = {Zden\v{e}k Kr\v{n}oul},
 title = {Refinement of Lip Shape in Sign Speech Synthesis},
 year = {2009},
 publisher = {Norwich : School of Computing Sciences},
 pages = {161-165},
 booktitle = {Proceedings of the 2009 conference on auditory-visual speech processing},
 ISBN = {978-0-9563452-0-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekKrnoul_2009_RefinementofLip},
}

Další informace