Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zdeněk Krňoul and Miloš Železný : The UWB 3D Talking Head Text-Driven System Controlled by the SAT Method Used for the LIPS 2009 Challenge . Proceedings of the 2009 conference on Auditory-visual speech processing, p. 167-168, Norwich : School of Computing Sciences, 2009.

Abstrakt

This paper describes the 3D talking head text-driven system controlled by the SAT (Selection of Articulatory Targets) method developed at the University of West Bohemia (UWB) that will be used for participation in the LIPS 2009 challenge. It gives an overview of methods used for visual speech animation, parameterization of a human face and a tongue, and a synthesis method. A 3D animation model is used for a pseudo-muscular animation schema to create visual speech animation usable for lipreading.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje textem řízený 3D systém mluvící hlavy využívající SAT metodu řízení (SAT - výběr artikulačních cílů), který je vyvíjený na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento systém se zúčastnil soutěže LIPS 2009. Článek poskytuje souhrnný popis metod použitých pro vytvoření 3D animace, parametrizaci lidské tváře a jazyka a syntézu artikulačních trajektorií. 3D animační model využívající pseudo-svalové schéma zajišťuje animaci vizuální řeči vhodné pro odezírání ze rtů.

Detail publikace

Název: The UWB 3D Talking Head Text-Driven System Controlled by the SAT Method Used for the LIPS 2009 Challenge
Autor: Zdeněk Krňoul ; Miloš Železný
Název - česky: The UWB 3D Talking Head Text-Driven System Controlled by the SAT Method Used for the LIPS 2009 Challenge
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 16.9.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the 2009 conference on Auditory-visual speech processing
Strana: 167 - 168
ISBN: 978-0-9563452-0-2
Místo vydání: Norwich : School of Computing Sciences
/ 2010-02-22 13:51:59 /

Klíčová slova

facial animation, audio-visual speech synthesis, audio-to-visual mapping

Klíčová slova v češtině

animace tváře, syntéza řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZdenekKrnoul_2009_TheUWB3DTalking,
 author = {Zden\v{e}k Kr\v{n}oul and Milo\v{s} \v{Z}elezn\'{y}},
 title = {The UWB 3D Talking Head Text-Driven System Controlled by the SAT Method Used for the LIPS 2009 Challenge},
 year = {2009},
 address = {Norwich : School of Computing Sciences},
 pages = {167-168},
 booktitle = {Proceedings of the 2009 conference on Auditory-visual speech processing},
 ISBN = {978-0-9563452-0-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekKrnoul_2009_TheUWB3DTalking},
}