Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zdeněk Krňoul : Web-based sign language synthesis and animation for on-line assistive technologies . 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and Accessibility, ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, Association for Computing Machinery (ACM), New York, 2011.

PDF ke stažení

PDF presentation

Další informace


acm portal

Abstrakt

This article presents recent progress with design of sign language synthesis and avatar animation adapted for the web environment. New 3D rendering method is considered to enable transfer of avatar animation to end users. Furthermore the animation efficiency of facial expressions as part of the non-manual component is discussed. The designed web service ensures on-line accessibility and fluent animation of 3D avatar model, does not require any additional software and gives a wide range of usage for target users.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje výsledky výzkumu systému syntézy znakového jazyka a jeho animace, který je přizpůsoben pro webové prostředí. Je uvedena nová vykreslovací metoda pro přenos 3D animace ke koncovému uživateli. Dále je diskutována účinnost animace pro mimiku jako součást nemanuální složka znakové řeči. Navržená webová služba zajišťuje on-line dostupnost a plynulou animaci 3D modelu lidské postavy, nevyžaduje žádný dodatečný software a poskytuje široké spektrum využití pro cílové uživatele.

Detail publikace

Název: Web-based sign language synthesis and animation for on-line assistive technologies
Autor: Zdeněk Krňoul
Název - česky: Syntéza a animace znakového jazyka pro on-line asistenční technologie
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.10.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility
Název časopisu / knihy: 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and Accessibility
Nakladatel: Association for Computing Machinery (ACM)
Místo vydání: New York
/ 2012-05-25 14:03:33 /

Klíčová slova

Avatar, Sign language, Deaf, Web, Computer graphics

Klíčová slova v češtině

znaková řeč, neslyšící, internet, počítačová grafika

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZdenekKrnoul_2011_Web-basedsign,
 author = {Zden\v{e}k Kr\v{n}oul},
 title = {Web-based sign language synthesis and animation for on-line assistive technologies},
 year = {2011},
 publisher = {Association for Computing Machinery (ACM)},
 journal = {13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and Accessibility},
 address = {New York},
 booktitle = {ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekKrnoul_2011_Web-basedsign},
}