Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Železný, M. and Campr, P. and Krňoul, Z. and Hrúz, M. : Design of a Multi-Modal Information Kiosk for Aurally Handicapped People . SPECOM 2007 Proceedings, p. 751-755, Moscow State Linguistic University, Moscow, 2007.

Abstrakt

This paper presents a design of an information system (information kiosk) for aurally hadicapped people that will use sign language as main communication means. The system will use several modalities for both input and output. As input modalities, manual signs, lip articulation, speech and touch screen will be used. As output modalities, synthesized sign language accompanied by lip articulation will be used, together with graphical/textual output. The system will be used for providing various types of information to deaf or hard-of-hearing people. One example is information about train departures and arrivals at a train station. The presented design includes hardware setup, communication system architecture, and a database specification. Based on the presented system design, a real information kiosk will be able to be developed.

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje návrh inofrmačního systému (kiosku) pro sluchově postižené osoby, který bude používat znakovou řeč jako hlavní komunikační prostředek. Systém bude používat několik vstupních a výstupních modalit. Jako vstupní modality budou použity manuální gesta (znajková řeč), artikulace rtů, řeč a dotykový displej. Jako výstupní modality bude použita syntetizovaná znaková řeč doprovázená artikulací rtů a grafickým rozhraním. Systém bude použit pro poskytování různých druhů informací hluchým osobám nebo osobám se sluchovým postižením. Jedním z příkladů jsou informace o příjezdech a odjezdech vlaků na vlakovém nádraží. Předložený návrh zahrnuje hardwarovou strukturu, architekturu komunikačního systému a specifikaci databáze. Na základě představeného návrhu systému bude možné vyvinout skutečný informační kiosek.

Detail publikace

Název: Design of a Multi-Modal Information Kiosk for Aurally Handicapped People
Autor: Železný, M. ; Campr, P. ; Krňoul, Z. ; Hrúz, M.
Název - česky: Návrh multimodálního informačního kiosku pro sluchově postižené osoby
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 15.10.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SPECOM 2007 Proceedings
Strana: 751 - 755
ISBN: 6-7452-0110-X
Nakladatel: Moscow State Linguistic University
Místo vydání: Moscow
Datum: 15.10.2007 - 18.10.2007
/ 2008-04-03 15:43:34 /

Klíčová slova

information kiosk, sign language processing, assistive systems for deaf people

Klíčová slova v češtině

informační kiosek, zpracování znakové řeči, pomocné systémy pro hluché osoby

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZeleznyM_2007_Designofa,
 author = {\v{Z}elezn\'{y}, M. and Campr, P. and Kr\v{n}oul, Z. and Hr\'{u}z, M.},
 title = {Design of a Multi-Modal Information Kiosk for Aurally Handicapped People},
 year = {2007},
 publisher = {Moscow State Linguistic University},
 journal = {SPECOM 2007 Proceedings},
 address = {Moscow},
 pages = {751-755},
 ISBN = {6-7452-0110-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyM_2007_Designofa},
}