Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Železný, M. : Kombinace více modalit při komunikaci člověka se strojem . Súvislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie, p. 62-65, Technická univerzita, Košice, 2007.

Abstrakt

Při komunikaci člověka se strojem se stále více využívá modalit, které jsou přirozené pro komunikaci mezilidskou. To znamená, že kromě tradičních vstupů a výstupů se využívá komunikace především mluvenou řečí, ale také například gestikulací, znakovou řečí či emocemi. Vzhledem k tomu, že samotná řečová komunikace je také poměrně rozšířenou disciplínou, zabývá se tento příspěvek především kombinací několika modalit, převážně modalit využívajících akustické a optické informace. Do této skupiny patří například audiovizuální rozpoznávání nebo syntéza řeči, rozpoznávání nebo syntéza znakové řeči, gestikulace a emocionálních výrazů obličeje. Takové přístupy k návrhu systémů komunikace člověka se strojem umožňují lepší porozumění záměrům či náladám uživatele nebo komunikaci lidí s různým postižením. V článku jsou uvedeny příklady modalit, typické úlohy a metody zpracování a dosahované výsledky a použitelnost v praxi.

Abstrakt v češtině

Při komunikaci člověka se strojem se stále více využívá modalit, které jsou přirozené pro komunikaci mezilidskou. To znamená, že kromě tradičních vstupů a výstupů se využívá komunikace především mluvenou řečí, ale také například gestikulací, znakovou řečí či emocemi. Vzhledem k tomu, že samotná řečová komunikace je také poměrně rozšířenou disciplínou, zabývá se tento příspěvek především kombinací několika modalit, převážně modalit využívajících akustické a optické informace. Do této skupiny patří například audiovizuální rozpoznávání nebo syntéza řeči, rozpoznávání nebo syntéza znakové řeči, gestikulace a emocionálních výrazů obličeje. Takové přístupy k návrhu systémů komunikace člověka se strojem umožňují lepší porozumění záměrům či náladám uživatele nebo komunikaci lidí s různým postižením. V článku jsou uvedeny příklady modalit, typické úlohy a metody zpracování a dosahované výsledky a použitelnost v praxi.

Detail publikace

Název: Kombinace více modalit při komunikaci člověka se strojem
Autor: Železný, M.
Název - česky: Kombinace více modalit při komunikaci člověka se strojem
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 16.9.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Súvislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie
Strana: 62 - 65
ISBN: 978-80-8073-862-4
Nakladatel: Technická univerzita
Místo vydání: Košice
Datum: 16.9.2007 - 19.9.2007
/ /

Klíčová slova

human-computer communication, multimodal speech processing, sign language processing

Klíčová slova v češtině

komunikace člověk-stroj, multimodální zpracování řeči, zpracování znakové řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZeleznyM_2007_Kombinacevice,
 author = {\v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Kombinace v\'{i}ce modalit p\v{r}i komunikaci \v{c}lov\v{e}ka se strojem},
 year = {2007},
 publisher = {Technick\'{a} univerzita},
 journal = {S\'{u}vislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie},
 address = {Ko\v{s}ice},
 pages = {62-65},
 ISBN = {978-80-8073-862-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyM_2007_Kombinacevice},
}