Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Železný, M. and Krňoul, Z. : Snímání 3D modelu tváře pro audiovizuální syntézu řeči . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Abstrakt

Technologie 3D snímání je založena na využití kamery, počítače, datového projektoru a systému 4 zrcadel. Využívá systému zrcadel pro kombinaci dvou stereoskopických pohledů do jednoho obrázku kamery a datového projektoru pro generování strukturovaného osvětlení. Počítačový program zpracovává nasnímaná data a generuje 3D model tváře použitelný pro audiovizuální syntézu řeči.

Abstrakt v češtině

Technologie 3D snímání je založena na využití kamery, počítače, datového projektoru a systému 4 zrcadel. Využívá systému zrcadel pro kombinaci dvou stereoskopických pohledů do jednoho obrázku kamery a datového projektoru pro generování strukturovaného osvětlení. Počítačový program zpracovává nasnímaná data a generuje 3D model tváře použitelný pro audiovizuální syntézu řeči.

Detail publikace

Název: Snímání 3D modelu tváře pro audiovizuální syntézu řeči
Autor: Železný, M. ; Krňoul, Z.
Název - česky: Snímání 3D modelu tváře pro audiovizuální syntézu řeči
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

3D scanning, audio-visual speech synthesis

Klíčová slova v češtině

3D snímání, audiovizuální syntéza řeči

BibTeX

@MISC{ZeleznyM_2007_Snimani3Dmodelu,
 author = {\v{Z}elezn\'{y}, M. and Kr\v{n}oul, Z.},
 title = {Sn\'{i}m\'{a}n\'{i} 3D modelu tv\'{a}\v{r}e pro audiovizu\'{a}ln\'{i} synt\'{e}zu \v{r}e\v{c}i},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyM_2007_Snimani3Dmodelu},
}