Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Železný Miloš : Analysis of Technologies and Resources for Multimodal Information Kiosk for Deaf Users . International Conference on Auditory-Visual Speech Processing 2008, vol. ;, p. 147-152, Causal Productions, Tangalooma, Australia, 2008.

Abstrakt

This paper presents an analysis of technologies and resources needed for building of a multimodal information kiosk for deaf people. The considered information kiosk will use sign language as main communication means, since it is main language of communication of deaf users. Thus, the sign language synthesis and recognition modules will be main part of the kiosk. Additional modules include lip-reading support for sign language recognition (since sign language is accompanied by lip articulation), touch screen input, and graphical user interface. To design and build the mentioned modules, large amounts of data are needed for training, especially in the case of recognition modules. The information kiosk is intended for use for provididng/gathering information to/from deaf users, such us train connection or communication with authorities.

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje analýzu technoogií a zdrojů potřebných pro vyvinutí multimodálního informačního kiosku pro hluché osoby. Uvažovaný informační kiosek bude používat znakovou řeč jako hlavní komunikační prostředek, protože to je hlavní komunikační jazyk hluchých uživatelů. Takže moduly syntézy a rozpoznávání znakové řeči budou hlavními částmi kiosku. Další moduly zahrnují podporu odezírání ze rtů pro rozpoznávání znakové řeči, dotykový vstup a grafické uživatelské rozhraní. Pro návrh a vývoj těchto modulů je třeba velké množství dat pro trénování. použití informačního kiosku je míněno především pro poskytování/získávání informací hluchým uživatelům, jako např. informace o vlakových spojeních nebo komunikace s úřady.

Detail publikace

Název: Analysis of Technologies and Resources for Multimodal Information Kiosk for Deaf Users
Autor: Železný Miloš
Název - česky: Analýza technologií a drojů pro multimodální informační kiosek pro hluché uživatele
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: International Conference on Auditory-Visual Speech Processing 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 147 - 152
ISBN: 978-0-646-49503-3
Nakladatel: Causal Productions
Místo vydání: Tangalooma, Australia
Datum: 29.9.2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

information kiosk, sign language, technologies for deaf users

Klíčová slova v češtině

informační kiosek, znaková řeč, technologie pro hluché uživatele

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZeleznyMilos_2008_Analysisof,
 author = {\v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Analysis of Technologies and Resources for Multimodal Information Kiosk for Deaf Users},
 year = {2008},
 publisher = {Causal Productions},
 journal = {International Conference on Auditory-Visual Speech Processing 2008},
 address = {Tangalooma, Australia},
 volume = {;},
 pages = {147-152},
 ISBN = {978-0-646-49503-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyMilos_2008_Analysisof},
}