Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Železný Miloš : Methods of verbal and non-verbal human-machine communication . Kognice a umělý život 8, vol. ;, p. 377-382, Slezská univerzita, Praha, 2008.

Abstrakt

This paper presents

Abstrakt v češtině

Tento článek prezentuje

Detail publikace

Název: Methods of verbal and non-verbal human-machine communication
Autor: Železný Miloš
Název - česky: Metody řečové a neřečové multimodální komunikace člověka se strojem
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Kognice a umělý život 8
Číslo vydání: ;
Strana: 377 - 382
ISBN: 978-80-7248-462-1
Nakladatel: Slezská univerzita
Místo vydání: Praha
Datum: 29.5.2008
2011-03-15 16:21:34 / 2011-03-15 16:21:34 / 1

Klíčová slova

human-computer communication, multimodal speech processing, sign language processing

Klíčová slova v češtině

komunikace člověk-stroj, multimodální zpracování řeči, zpracování znakové řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZeleznyMilos_2008_Methodsofverbaland,
 author = {\v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Methods of verbal and non-verbal human-machine communication},
 year = {2008},
 publisher = {Slezsk\'{a} univerzita},
 journal = {Kognice a um\v{e}l\'{y} \v{z}ivot 8},
 address = {Praha},
 volume = {;},
 pages = {377-382},
 ISBN = {978-80-7248-462-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyMilos_2008_Methodsofverbaland},
}