Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Železný Miloš and Krňoul Zdeněk : Adaptation of a Talking Head System to a Different Language . 36. Deutsche Jahrestagung für Akustik, DAGA 2010, vol. 36, p. 89-90, Deutsche Gesellschaft für Akustik, Berlín, 2010.

Abstrakt

This paper describes new techniques in order to adapt a talking head synthesis system for a different language. The synthesis system is originally designed for Czech language. Recently, experiments were performed on adaptation of the synthesis system to the English and Dutch languages. This paper generalizes the use of these procedures for other languages.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje novou technologii adaptace systému mluvící hlavy na odlišný jazyk. Originálně je systém syntézy vyvíjen pro češtinu. Nedávné experimenty s angličtinou a nizozemštinou jsou uvedeny. Tento článek dále zobecňuje postupy tak, aby byly aplikovatelné i pro ostatní jazyky. Jsou popsány podmiňující kroky včetně potřebných softwarových nástrojů.

Detail publikace

Název: Adaptation of a Talking Head System to a Different Language
Autor: Železný Miloš ; Krňoul Zdeněk
Název - česky: Adaptace Systému mluvící Hlavy na Odlišný Jazyk
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 36. Deutsche Jahrestagung für Akustik, DAGA 2010
Číslo vydání: 36
Strana: 89 - 90
ISBN: 978-3-9808659-8-2
Nakladatel: Deutsche Gesellschaft für Akustik
Místo vydání: Berlín
Datum: 18.3.2010
2011-03-15 16:21:58 / 2011-12-16 15:34:52 / 1

Klíčová slova

talking head, adaptation, visual speech

Klíčová slova v češtině

mluvící hlava, adaptace, vizuální řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZeleznyMilos_2010_Adaptationofa,
 author = {\v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s} and Kr\v{n}oul Zden\v{e}k},
 title = {Adaptation of a Talking Head System to a Different Language},
 year = {2010},
 publisher = {Deutsche Gesellschaft f\"{u}r Akustik},
 journal = {36. Deutsche Jahrestagung f\"{u}r Akustik, DAGA 2010},
 address = {Berl\'{i}n},
 volume = {36},
 pages = {89-90},
 ISBN = {978-3-9808659-8-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyMilos_2010_Adaptationofa},
}