Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zelinka, J. and Müller, L. : Indukce fonologických pravidel pro fonetickou transkripci . Znalosti 2003, p. 410-415, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2003.

Abstrakt

Fonetická transkripce je určena k převodu psaného textu na zápis zvuků mluvené řeči. Systém automatické fonetické transkripce je využíván především v úlohách rozpoznání mluvené řeči a v úloze syntézy řeči z psaného textu. Tento systém je tvořen soustavou obecných produkčních pravidel zvaných fonologická pravidla. Pravidla mohou být získána od experta, nebo mohou být generována ze slovníku. Tento článek popisuje algoritmus indukce fonologických pravidel pomocí konstrukce fonologických rozhodovacích stromů. Aby mohl být rozhodovací strom zkonstruován, jsou slova ve slovníku rozdělena na malé části tvořící trénovací množinu. Algoritmus konstrukce fonologických rozhodovacích stromů je sestaven s ohledem na požadavek minima výsledného počtu pravidel a respektování poruch které obsahuje slovník. Výsledná množina pravidel je dále minimalizována.

Detail publikace

Název: Indukce fonologických pravidel pro fonetickou transkripci
Autor: Zelinka, J. ; Müller, L.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 19.2.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Znalosti 2003
Strana: 410 - 415
ISBN: 80-248-0229-5
Nakladatel: VŠB - Technická univerzita
Místo vydání: Ostrava
Datum: 19.2.2003 - 21.2.2003
/ /

Klíčová slova

phonological rules, phonetic transcriptionl, rules induction, phonological decision tree

Klíčová slova v češtině

fonologická pravidla, fonetická transkripce, indukce pravidel, fonologický rozhodovací strom

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZelinkaJ_2003_Indukce,
 author = {Zelinka, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Indukce fonologick\'{y}ch pravidel pro fonetickou transkripci},
 year = {2003},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita },
 journal = {Znalosti 2003},
 address = {Ostrava},
 pages = {410-415},
 ISBN = {80-248-0229-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZelinkaJ_2003_Indukce},
}