Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zelinka, J. and Müller, L. : Automatic general letter-to-sound rules generation for German text-to-speech system . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3206, p. 537-543, Springer, Berlin, 2004.

Abstrakt

This paper is devoted to letter-to-sound (LTS) conversion for the German language. The system for automatic LTS conversion is an essential module in speech recognition and text-to-speech (TTS) systems. The LTS rules are generated by the decision tree based method. Although this method usually uses the entropy criterion we proposed and used a new original criterion described in the paper. The both criterions are investigated and their results are compared. Our training lexicon does not contain any alignment information. Therefore, three different automatic alignment methods were used and tested. A chunk-based alignment instead of usual one-to-one character correspondence is employed.

Abstrakt v češtině

Tento článek je věnován fonetické transkripci pro německý jazyk. Systém automatické fonetické transkripce ja základní modul systému syntézy a rozponávání řeči. Fonologická pravidla jsou generována metodou užívající rozhodovací stromy. V článku je popsáné nové kritérium, které neužívá obvyklou entropii. Výsledky použití obou kritérií jsou porovnány. Použitý trénovací slovník neobsahoval žádnou informaci o aligmentu. Proto jsme testovali tři různé metody pro alignment. Chunk-based alignment byl použit namísto obvyklého vztahu znak-hláska.

Detail publikace

Název: Automatic general letter-to-sound rules generation for German text-to-speech system
Autor: Zelinka, J. ; Müller, L.
Název - česky: Automatické generování obecných fonologických pravidel pro německý jazyk
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 3206
Strana: 537 - 543
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 8.9.2004 - 11.9.2004
/ /

Klíčová slova

phonetic transcription, LTS-rules, decision trees, alignment

Klíčová slova v češtině

fonetická transrkipce, fonologická pravidla, rozhodovací stromy, alignment

BibTeX

@ARTICLE{ZelinkaJ_2004_Automaticgeneral_1,
 author = {Zelinka, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Automatic general letter-to-sound rules generation for German text-to-speech system},
 year = {2004},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Berlin},
 pages = {537-543},
 series = {3206},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZelinkaJ_2004_Automaticgeneral_1},
}