Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zochová, P. and Radová, V. : A method for speaker-based segmentation of audio signals . Speech processing, p. 109-112, Academy of sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper deals with the problem of speaker-based segmentation. The goal of this task is to extract homogeneous segments containing the longest possible utterances produced by a single speaker. In the method presented here, no assumption is made about prior knowledge of the speaker or speech signal characteristics (there is no speaker model, no speech model, even the number of speakers in the recording is not known).

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá úlohou segmentace nahrávky podle řečníka. Cílem úlohy je vydělit z nahrávky úseky, z nichž každý obsahuje co nejdelší promluvu vyslovenou pouze jedniným řečníkem. Metoda popsaná v tomto článku nepotřebuje žádné apriorní znalosti o řečníkovi ani o charakteristikách řečového signálu.

Detail publikace

Název: A method for speaker-based segmentation of audio signals
Autor: Zochová, P. ; Radová, V.
Název - česky: Metoda pro segmentaci audio signálů podle řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 15.9.2003
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech processing
Strana: 109 - 112
ISBN: 80-86269-10-8
Nakladatel: Academy of sciences of the Czech Republic
Místo vydání: Prague
Datum: 15.9.2003 - 17.9.2003
/ 2011-06-07 10:27:49 /

Klíčová slova

speaker-based segmentation, Bayesian Information Criterion, detection of speaker turn

Klíčová slova v češtině

segmentace promluvy podle řečníka, bayesovské informační kritérium, detekce změny řečníka

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZochovaP_2004_Amethodfor,
 author = {Zochov\'{a}, P. and Radov\'{a}, V.},
 title = {A method for speaker-based segmentation of audio signals},
 year = {2004},
 publisher = {Academy of sciences of the Czech Republic},
 journal = {Speech processing},
 address = {Prague},
 pages = {109-112},
 ISBN = {80-86269-10-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZochovaP_2004_Amethodfor},
}