Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zochová, P. and Radová, V. : A metric-based approach to speaker change detection . Studientexte zur Sprachkommunikation, Studientexte zur Sprachkommunikation, 36, p. 356-363, Technisches Universtät, Dresden, 2005.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper deals with the problem of automatic speaker change detection. A new metric-based algorithm, called AlgBICMap algorithm, is proposed in this paper. The AlgBICMap algorithm allows to create a map of BIC (Bayessian Information Criterion), which enables us to detect efficiently fields of speech of individual speakers. In comparison with a typical metric-based approach, the advantage of the proposed algorithm is its robustness because it uses more information, not only information provided by adjacent windows. In addition to that, the AlgBICMap algorithm can be used also for speaker tracking tasks.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem automatické detekce změny řečníka. Je navržen nový vzdálenostní algoritmus nazývaný AlgBICMap. Tento algoritmus umožňuje vytvořit BIC (Bayessovské informační kritérium) mapu, která nám dovoluje účinně detekovat oblasti řeči jednotlivých řečníků. Ve srovnání s typickými vzdálenostními přístupy spočívá výhoda navrženého algoritmu v jeho robustnosti, protože algoritmus užívá více informace, nejen informaci poskytnutou sousedními okny. Navíc AlgBICMap algoritmus lze využít také pro úlohy sledování řečníka.

Detail publikace

Název: A metric-based approach to speaker change detection
Autor: Zochová, P. ; Radová, V.
Název - česky: Detekce změny řečníka s využitím vzdálenostního přístupu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Studientexte zur Sprachkommunikation
Edice: Studientexte zur Sprachkommunikation
Svazek: 36
Strana: 356 - 363
ISBN: 0940-6832
ISSN: 0940-6832
Nakladatel: Technisches Universtät
Místo vydání: Dresden
/ 2011-06-07 10:30:00 /

Klíčová slova

speaker change detection, BIC, metric-based approach

Klíčová slova v češtině

detekce změny řečníka, BIC, vzdálenostní přístup

BibTeX

@ARTICLE{ZochovaP_2005_Ametric-based_1,
 author = {Zochov\'{a}, P. and Radov\'{a}, V.},
 title = {A metric-based approach to speaker change detection},
 year = {2005},
 publisher = {Technisches Universt?t},
 journal = {Studientexte zur Sprachkommunikation},
 address = {Dresden},
 pages = {356-363},
 series = {36},
 ISBN = {0940-6832},
 ISSN = {0940-6832},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZochovaP_2005_Ametric-based_1},
}