Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zochová, P. and Radová, V. : AlgBICMap-Voiced: an algorithm for speaker change detection . Proceedings of the 11th international conference "Speech and Computer" SPECOM'2006, p. 115-119, Anatolya Publishers, St. Petersburg, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper deals with the problem of automatic speaker change detection. The AlgBICMap-Voiced algorithm is a modification of the AlgBICMap algorithm and enables us to decrease the number of false alarms. The algorithm allows to create a map of BIC (Bayessian Information Criterion). The map enables us to detect efficiently fields of speech of individual speakers. In comparison with a typical metric-based approach, the advantage of the proposed algorithm is its robustness because it uses more information, not only information provided by adjacent windows.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem automatické detekce změny řečníka. Algoritmus AlgBICMap-Voiced je modifikací algoritmu AlgBICMap a umožňuje snížit počet falešných poplachů. Algoritmus vytváří tzv. BIC (Bayessian Information Criterion) mapu, která umožňuje účinně detekovat oblasti vyslovené jednotlivými řečníky. Ve srovnání s typickým přístupem segmentace podle vzdálenosti je výhodou navrženého algoritmu jeho robustnost, což je způsobeno tím, že užívá více informace, nejen informaci obsaženou v sousedních oknech.

Detail publikace

Název: AlgBICMap-Voiced: an algorithm for speaker change detection
Autor: Zochová, P. ; Radová, V.
Název - česky: AlgBICMap-Voiced: Algoritmus pro detekci změny řečníka
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 11th international conference "Speech and Computer" SPECOM'2006
Strana: 115 - 119
ISBN: 5-7452-0074-X
Nakladatel: Anatolya Publishers
Místo vydání: St. Petersburg
Datum: 25.6.2006 - 29.6.2006
/ 2011-06-07 10:32:29 /

Klíčová slova

speaker change detection, BIC

Klíčová slova v češtině

detekce změny řečníka, BIC

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZochovaP_2006_AlgBICMap-Voicedan,
 author = {Zochov\'{a}, P. and Radov\'{a}, V.},
 title = {AlgBICMap-Voiced: an algorithm for speaker change detection},
 year = {2006},
 publisher = {Anatolya Publishers},
 journal = {Proceedings of the 11th international conference "Speech and Computer" SPECOM'2006},
 address = {St. Petersburg},
 pages = {115-119},
 ISBN = {5-7452-0074-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZochovaP_2006_AlgBICMap-Voicedan},
}