Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žufan, J. : Metody zpracování neurčitosti v měřených datech - vyhodnocování fyziologických experimentů . p. 150, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, ZČU KKY, Plzeň, 2005.

Abstrakt

Disertační práce se zabývá problematikou neurčitosti v medicíně a poskytnutím obecnější metodiky k její reprezentaci a zpracování. Hlavním cílem práce je automatizace vyhodnocení fyziologických experimentů, což eliminuje možný subjektivní vliv v ručním vyhodnocení a především značnou časovou náročnost ručního vyhodnocení. Splnění cíle lze rozdělit na tři relativně samostatné části - předzpracování naměřených charakteristik, extrakce vektorů příznaků a systém vyhodnocení. V práci jsou podrobně popsány návrhové metody systému vyhodnocení a algoritmy předzpracování naměřených charakteristik a extrakce vektorů příznaků. Potřebný matematický aparát (především výsledné vztahy, popisující návrh systémů vyhodnocení) je názorně odvozen, případně jsou ověřeny již publikované výsledky. Jednotlivé systémy vyhodnocení ilustračního příkladu jsou realizovány v SW nástroji pro matematické výpočty Matlab. Systém vyhodnocení tak tvoří kompaktní celek a je zcela otevřen pro další rozšíření.

Abstrakt v češtině

Disertační práce se zabývá problematikou neurčitosti v medicíně a poskytnutím obecnější metodiky k její reprezentaci a zpracování. Hlavním cílem práce je automatizace vyhodnocení fyziologických experimentů, což eliminuje možný subjektivní vliv v ručním vyhodnocení a především značnou časovou náročnost ručního vyhodnocení. Splnění cíle lze rozdělit na tři relativně samostatné části - předzpracování naměřených charakteristik, extrakce vektorů příznaků a systém vyhodnocení. V práci jsou podrobně popsány návrhové metody systému vyhodnocení a algoritmy předzpracování naměřených charakteristik a extrakce vektorů příznaků. Potřebný matematický aparát (především výsledné vztahy, popisující návrh systémů vyhodnocení) je názorně odvozen, případně jsou ověřeny již publikované výsledky. Jednotlivé systémy vyhodnocení ilustračního příkladu jsou realizovány v SW nástroji pro matematické výpočty Matlab. Systém vyhodnocení tak tvoří kompaktní celek a je zcela otevřen pro další rozšíření.

Detail publikace

Název: Metody zpracování neurčitosti v měřených datech - vyhodnocování fyziologických experimentů
Autor: Žufan, J.
Název - česky: Metody zpracování neurčitosti v měřených datech - vyhodnocování fyziologických experimentů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 4.5.2006
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 150
Místo vydání: ZČU KKY, Plzeň
Datum: 4.5.2006 - 19.12.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

fyziologické experimenty

Klíčová slova v češtině

fyziologické experimenty

BibTeX

@PHDTHESIS{ZufanJ_2005_Metodyzpracovani,
 author = {\v{Z}ufan, J.},
 title = {Metody zpracov\'{a}n\'{i} neur\v{c}itosti v m\v{e}\v{r}en\'{y}ch datech - vyhodnocov\'{a}n\'{i} fyziologick\'{y}ch experiment\r{u}},
 year = {2005},
 address = {Z\v{C}U KKY, Plze\v{n}},
 pages = {150},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZufanJ_2005_Metodyzpracovani},
}