Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Žufan, J. : Reprezentace neurčitosti . Modelling and simulation of systems, Acta MOSIS, no. 102, p. 245-249, MARQ, Ostrava , 2005.

Abstrakt

Článek se zabývá možností aplikace fuzzy množin typu 2 pro reprezentaci neurčitosti v pravidlech fuzzy systému (FLS). Jedná se o rozšíření klasických fuzzy množin. Stupeň příslušnosti nenabývá ostré hodnoty z intervalu <0;1>, ale je rovněž fuzzy, což poskytuje obecnější přístup k popisu neurčitosti.

Abstrakt v češtině

-

Detail publikace

Název: Reprezentace neurčitosti
Autor: Žufan, J.
Název - česky: Reprezentace neurčitosti
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 19.4.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Modelling and simulation of systems
Edice: Acta MOSIS, no. 102
Strana: 245 - 249
ISBN: 80-86840-10-7
Nakladatel: MARQ
Místo vydání: Ostrava
Datum: 19.4.2005 - 21.4.2005
/ /

Klíčová slova

fuzzy množina typu 2, neurčitost v pravidlech FLS, lingvistická neurčitost, numerická neurčitost

Klíčová slova v češtině

fuzzy množina typu 2, neurčitost v pravidlech FLS, lingvistická neurčitost, numerická neurčitost

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZufanJ_2005_Reprezentace,
 author = {\v{Z}ufan, J.},
 title = {Reprezentace neur\v{c}itosti},
 year = {2005},
 publisher = {MARQ},
 journal = {Modelling and simulation of systems},
 address = {Ostrava },
 pages = {245-249},
 ISBN = {80-86840-10-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZufanJ_2005_Reprezentace},
}