Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Zvárová Jana and Dostálová Tatjana and Hanzlíček Petr and Nagy Miroslav and Seydlová Michaela and Hippmann Radek and Přečková Petra and Červená Irena and Psutka Josef and Šmídl Luboš and Zvára Karel and Seidl Libor and Eliášová Hana and Šimková Halina : Voice-supported electronic health record in dentistry . Actas de Congreso INFOLAC2008, vol. ;, p. 1-3, Asociación Argentina de Informática Médica, Buenos Aires, 2008.

Abstrakt

The paper describes evolution of the electronic health record systems in dentistry with graphical component for dentists for data entry. Voice control and graphical represeantation of the input data makes hand-busy activities in the dental practice easier.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje vývoj elektronického zdravotního záznamu ve stomatologii s grafickou komponentou pro vkládání data. Hlasové ovládání a grafická reprezentace vstupních dat usnadňují práce zubních lékařù.

Detail publikace

Název: Voice-supported electronic health record in dentistry
Autor: Zvárová Jana ; Dostálová Tatjana ; Hanzlíček Petr ; Nagy Miroslav ; Seydlová Michaela ; Hippmann Radek ; Přečková Petra ; Červená Irena ; Psutka Josef ; Šmídl Luboš ; Zvára Karel ; Seidl Libor ; Eliášová Hana ; Šimková Halina
Název - česky: Hlasem ovládaný elektronický zdravotní záznam ve stomatologii
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Actas de Congreso INFOLAC2008
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 3
Nakladatel: Asociación Argentina de Informática Médica
Místo vydání: Buenos Aires
Datum: 1.11.2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

electronic health record, dentistry, voice recognition

Klíčová slova v češtině

elektronický zdravotní záznam, dentální medicína, rozpoznávání řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZvarovaJana_2008_Voice-supported,
 author = {Zv\'{a}rov\'{a} Jana and Dost\'{a}lov\'{a} Tatjana and Hanzl\'{i}\v{c}ek Petr and Nagy Miroslav and Seydlov\'{a} Michaela and Hippmann Radek and P\v{r}e\v{c}kov\'{a} Petra and \v{C}erven\'{a} Irena and Psutka Josef and \v{S}m\'{i}dl Lubo\v{s} and Zv\'{a}ra Karel and Seidl Libor and Eli\'{a}\v{s}ov\'{a} Hana and \v{S}imkov\'{a} Halina},
 title = {Voice-supported electronic health record in dentistry},
 year = {2008},
 publisher = {Asociaci\'{o}n Argentina de Inform\'{a}tica M\'{e}dica},
 journal = {Actas de Congreso INFOLAC2008},
 address = {Buenos Aires},
 volume = {;},
 pages = {1-3},
 note = {9.3.11 z\'{a}znam uveden zp\v{e}t do p\r{u}vodn\'{i}ho stavu, autor na chyb. hl\'{a}\v{s}ku nereaguje},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZvarovaJana_2008_Voice-supported},
}