Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2001

Rok 2001

 + / - Kapitoly v knize

Fialová, A. and Černý, V. : Synthesis of control law for non-linear systems in critical case . Proceedings of The 1st IFAC Symposium on System Structure and Control, vol. 1, p. 1-6, Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001.
Žampa, P. : Stochastic system theory in control education . Advances in control education 2000, p. 403-408, Pergamon, Oxford, 2001.

 + / - Články z časopisů

 + / - Statě ve sborníku

Matoušek, J. and Psutka, J. and Krůta, J. : Design of Speech Corpus for Text-to-Speech Synthesis . Eurospeech 2001 - Interspeech, proceedings of the 7th European Conference on Speech Communication and Technology, p. 2047-2050, Aalborg, Denmark, 2001.
Šimandl, M. and Královec, J. : Filtering, prediction and smoothing with gaussian sum representation . System Identification (SYSID 2000), p. 1157-1162, IFAC, Oxford, 2001.
Žampa, P. : Stochastic system theory in control education . Advances in control education 2000, p. 403-408, IFAC, Oxford, 2001.

 + / - Prototypy, uplatněné metodiky, autorizovaný software

Psutka, J. and Radová, V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Voice of America (VOA) Broadcast News Czech Transcript Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2001.