Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2004

Rok 2004

 + / - Kapitoly v knize

Mošna, J. and Melichar, J. and Pešek, P. : Polynomial parametrization of multirate dead-beat ripple-free controllers . Control systems design 2003, IFAC Proceedings Volume, p. 307-312, Elsevier, Oxford, 2004.
Šimandl, M. and Královec, J. : Multigrid design in point-mass approach to nonlinear state estimation . System identification 2003, p. 1693-1698, Elsevier, Oxford, 2004.
Šimandl, M. and Lešek, M. : Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle . Control system design 2003, p. 419-424, Elsevier , Oxford, 2004.
Šimandl, M. and Straka, O. : Sampling density design for particle filters . System identification 2003, IFAC Proceedings Volumes, p. 175-180, Elsevier , Oxford, 2004.

 + / - Články z časopisů

Arnošt, R. and Žampa, P. : Alternative approach to continuous-time stochastic systems definition . WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 3, vol. 10, p. 2228-2234, 2004.
Arnošt, R. and Žampa, P. : Singular Kalman filtering: New aspects based on an alternative system theory . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2860-2866, 2004.
Bečvář, P. and Kout, J. and Pěchouček, M. : Multiagentní řízení, simulace a plánování výroby . Automa, vol. 5, p. 27-30, 2004.
Byrne, W. and Doerman, D. and Franz, M. and Gustman, S. and Hajič, J. and Oard, D. and Picheny, M. and Psutka, J. and Ramabhadran, B. and Soergel, D. and Ward, T. and Zhu, W. : Automatic recognition of spontaneous speech for access to multilingual oral history archives . IEEE transactions on speech and audio processing, vol. 4, p. 420-435, 2004.
Císař, P. and Železný, M. and Krňoul, Z. : 3D lip-tracking for audio-visual speech recognition in real applications . Journal of the Acoustical Society of Korea, p. 2521-2524, Sunjin Printing Co., Jeju, 2004.
Fialová, A. : Synthesis of the inverted pendulum on new theory system . WSEAS Transactions on Systems, 3, vol. 5, p. 2106-2110, 2004.
Padrta, A. and Radová, V. : Comparison of several speaker verification procedures based on GMM . Journal of the Acoustical Society of Korea , p. 1777-1780, Sunjin Printing Co., Jeju Island, 2004.
Padrta, A. and Radová, V. : On the background model construction for speaker verification using GMM . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3206, p. 425-432, Springer, Berlin, 2004.
Psutka, J. and Hajič, J. and Byrne, W. : The development of ASR for Slavic languages in the MALACH project . Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 749-752, IEEE, Piscataway, 2004.
Radová, V. : Pozor, bomba! . Třetí pól, vol. 2 , p. 16-17, 2004.
Šmídl, L. and Müller, L. : Keyword spotting for highly inflectional languages . Journal of the Acoustical Society of Korea, p. 297-299, Sunjin Printing Co., Jeju, 2004.
Zelinka, J. and Müller, L. : Automatic general letter-to-sound rules generation for German text-to-speech system . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3206, p. 537-543, Springer, Berlin, 2004.
Žampa, P. and Steska, P. and Veselý, K. : Multivariable linear discrete-time stochastic systems continualization . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2898-2903, 2004.
Žampa, P. and Veselý, K. and Pešek, P. and Steska, P. : Design of optimal controller for discrete plant with static dependencies . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2886-2891, 2004.
Žufan, J. and Cendelín, J. : Automated evaluation of classical conditioning . Homeostasis, 43, vol. 2, p. 79-81, 2004.

 + / - Statě ve sborníku

Arnošt, R. and Žampa, P. : Modeling of linear continuous-time stochastic causal systems in a new approach to system theory . Cybernetics and Systems 2004, p. 9-14, Austrian Society for Cybernetic Studies, Vienna, 2004.
Arnošt, R. and Žampa, P. : On continuous-time stochastic systems in a new approach to system theory . Proceedings of the thirty-sixth southeastern symposium on system theory, p. 482-487, IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, New Jersey, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : An open autotuning PID control remote laboratory based on industrial standards . IBCE ´04, p. 1-5, ENSIEG, Grenoble, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vnořené řízení velmi rychlých systémů řídícím systémem REX na PC . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení . Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky, p. 36-41, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2004.
Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Šmídl, L. : Decision support framework ExtraPlanT with remote access and telephony interface . 2004 2nd IEEE international conference on industrial informatics, p. 95-100, IEEE , New York, 2004.
Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Šmídl, L. : Telephony interface of the ExtraPlanT multi-agent production planning system . Berliner XML Tage 2004, p. 239-249, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 2004.
Bečvář, P. and Šmídl, L. and Pěchouček, M. : Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT . Znalosti 2004, p. 277-284, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2004.
Císař, P. and Železný, M. : Detection of face position and 3D orientation in 2D image . SPECOM´2004, p. 52-56, SPIIRAS, Saint-Petersburg, 2004.
Císař, P. and Železný, M. : Using of lip-reading for speech recognition in noisy environments . Speech Processing, p. 137-142, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Císař, P. and Železný, M. and Krňoul, Z. : 3D lip-tracking for audio-visual speech recognition in real applications . Prodeedings of the INTERSPEECH 2004 - ICSLP, p. 2521-2524, Sunjin Printing Co., Jeju, 2004.
Čech, M. and Schlegel, M. : New frequency method of PID controller design : www.pidlab.com . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Černý, V. and Hrušák, J. : On some new facts in comparing frequency domain, optimal and asymptotic filtering . Proceedings of the sixth IASTED international conference on control and applications, p. 23-28, ACTA Press, Anaheim, 2004.
Černý, V. and Hrušák, J. : On some new similarities between non-linear observer and filter design . NOLCOS 2004, p. 609-614, Universität Stuttgart, Stuttgart, 2004.
Fialová, A. : Synthesis of the inverted pendulum on new theory system . Proceedings of the 2004 WSEAS international multiconference CSCC consisted 8th WSEAS int. conf. on circuits, 8th WSEAS int. conf. on systems ... , p. 1-4, WSEAS, Athens, 2004.
Hajšman, V. : Využití simulačního modelování pro optimalizaci výrobního procesu . Advanced Simulation of Systems, p. 75-79, MARQ, Ostrava, 2004.
Janeček, E. : Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy . Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice, p. 87-90, VTS pri Žilinskej universite, Žilina, 2004.
Janeček, E. and Husák, Z. : Metody návrhu zátěžových modelů tříd odběratelů energie z agregovaných měření . Control of power systems '04, p. 1-7, Slovak University of Technology , Bratislava, 2004.
Janeček, E. and Husák, Z. : Modelování odběrových diagramů v distribučních sítích . Process control 2004, p. 1-10, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Janeček, E. and Husák, Z. : Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004, p. 1-8, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2004.
Jelínek, L. and Šmídl, L. : Spontaneous speech understanding in train timetable inquiry processing based on n-gram language models and finite state transducers . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics. Volume VI , p. 444-449, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2004.
Kanis, J. and Müller, L. : Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system . Text, speech and dialogue, p. 355-361, Springer, Berlin, 2004.
Kolář, J. and Švec, J. and Psutka, J. : Automatic punctuation annotation in Czech broadcast news speech . SPECOM´2004, p. 319-325, SPIIRAS, Saint-Petersburg, 2004.
Královec, J. and Šimandl, M. : Filtering, prediction and smoothing with point-mass approach . 16th IFAC symposium on automatic control in aerospace, p. 377-382, State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, 2004.
Krivánka, D. and Radová, V. : Some experiments on detection of co-channel speech . Speech processing, p. 154-157, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Krňoul, Z. and Železný, M. : The automatic segmentation of the visual speech . Speech Processing, p. 148-153, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, 2004.
Krňoul, Z. and Železný, M. and Císař, P. : Face model reconstruction for Czech audio-visual speech synthesis . SPECOM´2004, p. 47-51, SPIIRAS, Saint-Petersburg, 2004.
Krynský, J. and Janeček, E. and Janeček, P. : A new stochastic model of the electric distribution network . 8th international conference probabilistic methods applied to power systems, p. 1-5, Iowa State University, Ames, 2004.
Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. : Speech synthesis in ARTIC TTS system . Speech Processing, proceedings of the 14th Czech-German Workshop, p. 135-139, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. and Tychtl, Z. : Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system . INTERSPEECH 2004 - ICSLP, proceedings of the 8th International Conference on Spoken Language Processing, p. 1933-1936, Jeju Island, Korea, 2004.
Matoušek, J. and Tihelka, D. : Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3206, p. 155-162, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.
Mošna, J. and Melichar, J. and Pešek, P. : Polynomial parametrization of multirate dead-beat ripple-free controllers . Control systems design 2003, p. 307-312, IFAC, Oxford, 2004.
Mošna, J. and Pešek, P. : Decision process of incompleted stochastic model . Process control 2004, p. 1-7, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Padrta, A. and Radová, V. : Comparison of several speaker verification procedures based on GMM . ICSLP , p. 1777-1780, Sunjin Printing Co., Jeju Island, 2004.
Padrta, A. and Radová, V. : On the background model construction for speaker verification using GMM . Text, speech and dialogue, p. 425-432, Springer, Berlin, 2004.
Pěchouček, M. and Vokřínek, J. and Bečvář, P. and Hodík, J. and Pospíšil, J. : ExPlanTech: multi-agent framework for production planning, simulation and supply chain management . Multiagent system technologies, Lecture notes in computer science, Vol.3187, p. 287-300, Springer, Berlin, 2004.
Pešek, P. and Mošna, J. : Delta-operator as tool of linear tracking problem design . 5th international carpathian control conference, p. 159-164, AGH-UST , Krakow, 2004.
Pražák, A. and Müller, L. and Šmídl, L. : Real-time decoder for LVCSR system . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications, p. 450-454, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2004.
Psutka, J. and Hajič, J. and Byrne, W. : The development of ASR for Slavic languages in the MALACH project . International conference on acoustics, speech, and signal processing, p. 749-752, IEEE, Piscataway, 2004.
Psutka, J. and Ircing, P. and Hajič, J. and Radová, V. and Psutka josef V. and Byrne, W. and Gustman, S. : Issues in annotation of the Czech spontaneous speech corpus in the MALACH project . Fourth international conference on language resources and evaluation, p. 607-610, European Language Resources Association, Lisbon, 2004.
Romportl, J. and Matoušek, J. and Tihelka, D. : Advanced Prosody Modelling . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3206, p. 441-447, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Naturalness of Prosody Models . Speech Processing, proceedings of the 14th Czech-German Workshop, p. 119-123, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Prosody as a Causal System . Speech Processing, proceedings of the 13th Czech-German Workshop, p. 47-52, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. : Fractal system identification for robust control - the moment approach . 5th international carpathian control conference, p. 1-6, AGH-UST , Krakow , 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. : Internet PID controller design : www.pidlab.com . IBCE ´04, p. 1-6, ENSIEG , Grenoble, 2004.
Schlegel, M. and Čech, M. and Balda, P. and Mertl, J. : Aktivní tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Stability regions for PI/PID controller and Matlab program . 5th international carpathian control conference , p. 1-6, AGH-UST , Krakow, 2004.
Sobota, J. and Schlegel, M. : Iterative feedback tuning of PID controller . Process control 2004, p. 1-16, University of Pardubice, Pardubice, 2004.
Straka, O. and Šimandl, M. : Sample size adaptation for particle filters . 16th IFAC symposium on automatic control in aerospace, p. 444-449, State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, 2004.
Šimandl, M. and Hering, P. and Král, L. : Identification of nonlinear non-gaussian systems by neural networks . NOLCOS 2004 , p. 919-924, Universitat Stuttgart, Stuttgart, 2004.
Šimandl, M. and Královec, J. : Multigrid design in point-mass approach to nonlinear state estimation . System identification, 1, p. 1693-1698, Elsevier Ltd., Oxford, 2004.
Šimandl, M. and Lešek, M. : Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle . Control system design 2003, p. 419-424, Elsevier , Oxford, 2004.
Šimandl, M. and Punčochář, I. : Using future information to change detection of stochastic systems . 5th international carpathian control conference, p. 659-664, AGH-UST, Krakow, 2004.
Šimandl, M. and Straka, O. : Sampling density design for particle filters . System identification : (SYSID´03), p. 175-180, Elsevier , Oxford, 2004.
Šimandl, M. and Straka, O. and Flídr, M. and Švácha, J. and Duník, J. : Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package . Multiple participant decision making, p. 1-13, Prague, 2004.
Šmídl, L. and Müller, L. : Keyword spotting for highly inflectional languages . ICSPL , p. 297-299, Sunjin Printing Co., Jeju, 2004.
Šmídl, L. and Müller, L. and Psutka, J. : False alarms reduction in keyword spotting system . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications, p. 460-464, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2004.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : The analysis of synthetic speech distortions . Speech Processing, proceedings of 13th Czech - German Workshop, p. 124-129, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : The design of Czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems . LREC 2004, proceedings of 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, p. 2099-2102, European Language Resources Association, Lisbon, 2004.
Tychtl, Z. : Development of the new harmonic-sinusoidal signal generation module for the ARTIC - Czech TTS . Speech processing, p. 87-92, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Tychtl, Z. : Phase vectors construction in low-resource-demanding version of harmonic speech synthesis . Proceedings of 14th Czech-German workshop, p. 130-134, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Vaněk, J. and Padrta, A. : Optimization of features for robust speaker recognition . Speech processing, p. 140-147, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Večerek, O. and Schlegel, M. : Design of H-infinity PI controllers by robustness regions method . Process control 2004, p. 1-9, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Zelinka, J. and Müller, L. : Automatic general letter-to-sound rules generation for German text-to-speech system . Text, speech and dialogue, p. 537-543, Springer, Berlin, 2004.
Zochová, P. and Radová, V. : A method for speaker-based segmentation of audio signals . Speech processing, p. 109-112, Academy of sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Žampa, P. : The principle and the law of causality in a new approach to system theory . Cybernetics and Systems 2004, p. 3-8, Austrian Society for Cybernetics Studies, Vienna , 2004.
Žampa, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Some consequences of new approach to system theory in optimal control . Cybernetics and systems 2004, p. 15-20, University of Vienna, Vienna, 2004.
Žampa, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Some issues in optimal control . Proceedings of REDISCOVER 2004 , p. 82-85, University of Zagreb, Zagreb, 2004.
Žufan, J. and Cendelín, J. : Automated evaluation of manifestation of learning . Modelling and Simulation of Systems, ACTA MOSIS, p. 267-274, MARQ, Ostrava, 2004.

 + / - Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertační, habilitační)

Herejt, P. : Vícemodelový přístup v detekci změn . p. 118, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Hering, P. : Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů . p. 56, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Lešek, M. : Návrh a využití matematického modelu penzijního fondu . p. 106, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Radová, V. : Rozpoznávání řečníka . p. 141, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Večerek, O. : Metody automatického návrhu robustních regulátorů pro procesy s dominantním dopravním zpožděním . p. 143, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

 + / - Monografické publikace

Radová, V. and Psutka, J. and Müller, L. and Byrne, W. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Czech broadcast news speech . p. 4, Linguistic Data Consortium (LDC), USA, 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Müller, L. and Byrne, W. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Czech broadcast news transcripts . p. 4, Linguistic Data Consortium (LDC), USA, 2004.

 + / - Recenze

Cendelín, J. : Databáze: datové sklady, analýza OLAP a dolování dat . Automa, vol. 3, p. 92-92, FCC Public s.r.o., Praha, 2004.
Cendelín, J. : IEC1131-3 Programming methodology . Automa, vol. 12, p. 60-60, FCC Public , Praha, 2004.

 + / - Učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šimandl, M. : Adaptivní řízení a zpracování signálů . p. 134, Západočeská univerzita, Plzeň, 2004.
Tůma, F. : Katedra kybernetiky : informační brožura . p. 40, Západočeská univerzita, Plzeň, 2004.

 + / - Prototypy, uplatněné metodiky, autorizovaný software

Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : PIDlab, PID controller virtual laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2004.
Radová, V. and Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Byrne, W. : Czech Broadcast News Corpus . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2004.

 + / - Výzkumné zprávy, závěrečné zprávy

Šimandl, M. and Hering, P. : Methods for training and structure selection of neural networks . p. 38, University of West Bohemia, Pilsen, 2004.