Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2013

Rok 2013

 + / - Kapitoly v knize

RACEK J and SINDBERG C and MOESGAARD S and MAINZ J and FABRY, J and MULLER, L and RÁCOVÁ K : Effect of Chromium-Enriched Yeast on Fasting Plasma Glucose, Glycated Haemoglobin and Serum Lipid Levels in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Treated with Insulin . . BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol. Vo. 155, No. 1, p. 1-4, 2013.
SOUTNER D and MULLER L : Application of LSTM Neural Networks in Language Modelling . Text, Speech, and Dialogue. Heidelberg, Lecture Notes in Computer Science, p. 105-112, Springer, 2013.

 + / - Články z časopisů

Campr Pavel and Pražák Aleš and Psutka Josef V. and Psutka Josef : Online Speaker Adaptation of an Acoustic Model using Face Recognition . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 378-385, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Daniel Tihelka and Martin Grůber and Zdeněk Hanzíček : Robust methodology for TTS enhancement evaluation . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 442-449, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Legát, M. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Configuring TTS Evaluation Method Based on Unit Cost Outlier Detection . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 177-184, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Matoušek, J and Tihelka, D. : SVM-Based Detection of Misannotated Words in Read Speech Corpora . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 457-464, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Přibil, J. and Přibilová, A. and Matoušek, J. : Comparison of Formant Features of Male and Female Emotional Speech in Czech and Slovak . ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, p. 83-88, 2013.
Přibil, J. and Přibilová, A. and Matoušek, J. : Experiment with Evaluation of Quality of the Synthetic Speech by the GMM Classifier . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 241-248, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2013.
Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm Based on Grow Cut and Level Sets . Pattern Recognition and Image Analysis, 4, vol. 23, p. 502-507, Springer US, 2013.
Srbová Hana and Pirner Ivan and Zemčík Robert and Medlín Rostislav : ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS . Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava., 2013.

 + / - Statě ve sborníku

Grůber, M. and Matoušek, J. : Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8113, p. 170-180, Springer, Heidelberg, 2013.
Hanzlíček, Z and Matoušek, J and Tihelka, D. : Experiments on Reducing Footprint of Unit Selection TTS System . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 249-256, Springer, 2013.
Jan Vaněk and Zbyněk Zajíc : A Direct Criterion Minimization based fMLLR via Gradient Descend . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8082, p. 52-59, Springer, 2013.
Jan Vaněk and Lukáš Machlica and Josef Psutka : Estimation of Single-Gaussian and Gaussian Mixture Models for Pattern Recognition . 18th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2013.
Jan Vaněk and Lukáš Machlica and Josef V. Psutka and Josef Psutka : Covariance Matrix Enhancement Approach to Train Robust Gaussian Mixture Models of Speech Data . Speech and Computer, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8113, p. 92-99, Springer, 2013.
Jiřík, M. and Lukes, V. and Svobodova, M. and Železný, M. : Image Segmentation in Medical Imaging via Graph-Cuts. . 11th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies (PRIA-11-2013). Samara, Conference Proceedings , 2013.
Lukáš Machlica and Vlasta Radová : On Behaviour of PLDA Models in the Task of Speaker Recognition . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 352-359, Springer, Heidelberg, 2013.
Matoušek, J and Hanzlíček, Z., Tihelka, D. : Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání pro sluchově postižené . Sborník konference INSPO 2013, Praha, Česká republika, 2013.
Matoušek, J and Legát, M. and Tihelka, D. : Is Unit Selection Aware of Audible Artifacts? . Proceedings of the 8th Speech Synthesis Workshop (SSW8), p. 267-271, ISCA, Barcelona, Spain, 2013.
Matoušek, J and Tihelka, D. : Annotation Errors Detection in TTS Corpora . Proceedings of INTERSPEECH 2013, p. 1511-1515, Lyon, France, 2013.
Pirner Ivan : Detekce otáčení náprav . Studentská vědecká konference, 2013.
Ryba, T. and Železný, M. : Co-registration of chlorophyll fluorescence emission and 3D models of plants . Global Change and Resilience: From Impacts to Responses : Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, p. 264-267, Global change research centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i, 2013.
Skorkovská, L. : Multi-label Classification of Newspaper Articles . SVK 2013 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 83-84, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.
Srbová Hana and Pirner Ivan and Zemčík Robert and Medlín Rostislav : Analysis of Morphology of Unidirectional Fiber Composites for Micromodels . Applied Mechanics 2013 : proceedings of extended abstracts, VŠB - Technical University, 2013.
Tihelka Daniel and Martin Grůber and Zdeněk Hanzlíček : Robust methodology for TTS enhancement evaluation . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8082, p. 442-449, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Vít, J and Matoušek, J. : Concatenation Artifact Detection Trained from Listeners Evaluations . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 16th International Conference TSD 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8082, p. 169-176, Springer, 2013.

 + / - Editorství díla

Jan Romportl and Pavel Ircing and Eva Zackova and Michal Polak and Radek Schuster : Beyond AI: Artificial Golem Intelligence . University of West Bohemia, Pilsen, 2013.

 + / - Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertační, habilitační)

Grůber M. : Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity . Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 2013.
Pavel Campr : Automatic Sign Language Recognition from Image Data . p. 105, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Department of Cybernetics, Pilsen, Czech Republic, 2013.

 + / - Učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jan Romportl : Kapitoly z historie kybernetiky . Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.

 + / - Prototypy, uplatněné metodiky, autorizovaný software

 + / - Poloprovozy, ověřené technologie