Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2014

Rok 2014

 + / - Kapitoly v knize

Jan Romportl : Naturalness of Artificial Intelligence . Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, vol. 9, p. 211-216, Springer, Jan Romportl and Eva Zackova and Jozef Kelemen, 2014.

 + / - Články z časopisů

Hanzlíček, Z. and Grůber, M. : Initial Experiments on Automatic Correction of Prosodic Annotation of Large Speech Corpora . Text, Speech, and Dialogue, Proceedings of the 17th International Conference TSD 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 481-488, Springer International Publishing, Berlin-Heidelberg, Germany, 2014.
Jan Romportl : Od kultury zpětné vazby ke kybernetice . Teorie vědy, vol. 36 (2), p. 211-232, 2014.
Leroy, J. and Rocca, F and Mancas, M. and Madhkour, R.B. and Grisard, F. and Kliegr, T and Kuchar, J. and Vit, J. and Pirner, I. and Zimmermann, P. : Kinteresttv - towards non-invasive measure of user interest while watching tv . IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, 2014.
Tůma, F. and Tůmová, O. : Základy fuzzy logiky . JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO), vol. ROČNÍK 59, 9/2014 , p. 248-250, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2014.
Zimmermann P. and Pirner I. and Zelezny M. : Segmentation of liver vessels for surgical purposes . Pattern Recognition and Image Analysis, Springer US, 2014.

 + / - Statě ve sborníku

Campr Pavel and Herbig Milan and Vaněk Jan and Psutka Josef : Sports Video Classification in Continuous TV Broadcasts . The 12th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP'14), HangZhou China, 2014.
Grůber, M. and Matoušek, J. and Tihelka, D. and Hanzlíček, Z. : Reducing footprint of unit selection TTS system by removing linguistic segments with rarely selected units . 2014 IEEE 12th International Conference on Signal Processing Proceedings , vol. 1, p. 494-499, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Beijing, China, 2014.
Jan Romportl : Speech Synthesis and Uncanny Valley . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8655, p. 595-602, Springer, 2014.
Kala, J and Matoušek, J. : Quality Improvements of Zero-Concatenation-Cost Chain Based Unit Selection . Speech and Computer, 16th International Conference, SPECOM 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8773, p. 376-385, Springer, 2014.
Kala, J and Matoušek, J. : Very Fast Unit Selection Using Viterbi Search with Zero-Concatenation-Cost Chains . Proceedings - ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 2569-2573, IEEE, Florence, Italy, 2014.
Lucie Skorkovská : The Use of the Unconstrained Cohort Normalization Technique for Multi-label Classification Score Normalization . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 99-100, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Lukáš Bureš : Rozšířená realita s využitím klíčových bodů . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2014.
Michálek J. and Vaněk J. : An Open-Source GPU-Accelerated Feature Extraction Tool . 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014, 12th International Conference on Signal Processing - ICSP2014, p. 450-454, IEEE Print, Danvers, USA, 2014.
Pavel Campr and Marie Kunešová and Jan Vaněk and Jan Čech and Josef Psutka : Audio-Video Speaker Diarization for Unsupervised Speaker and Face Model Creation . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 17th International Conference TSD 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2014.
Pirner Ivan : Optické měření vlnitosti laku . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2014.
Přibil, J and Přibilová, A and Matoušek, J. : GMM Classification of Text-to-Speech Synthesis: Identification of Original Speaker’s Voice . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 365-373, Springer, 2014.
Ryba, T. : Lokalizace nádorů pomocí automatického vyhledávání zajímavých oblastí v obraze . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Tihelka, D and Matoušek, J and Hanzlíček, Z. : Modelling F0 Dynamics in Unit Selection Based Speech Synthesis . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8655, p. 457-464, 2014.
Vaněk J. and Psutka J. : Anti-Models: An Alternative Way to Discriminative Training . Text Speech nad Dialoque - TSD 2014, Text Speech nad Dialoque - TSD 2014, p. 449-456, Springer, 2014.
Zbyněk Zajíc and Jan Zelinka and Jan Vaněk and Luděk Müller : Convolutional Neural Network for Refinement of Speaker Adaptation Transformation . 16th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8773, p. 161-168, 2014.

 + / - Editorství díla

Jan Romportl and Eva Zackova and Jozef Kelemen : Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide . Topics in Intelligent Engineering and Informatics, vol. 9, Springer, 2014.

 + / - Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertační, habilitační)

M. Bulín : Detekce sémantických entit . Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3, 2014.