Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2016

Rok 2016

 + / - Kapitoly v knize

MULLEROVÁ, D., PEŠTA, M., ČEDÍKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, J. and KULDA, V. and SRBECKÁ, K. and MULLER, L. and DVOŘÁK, P. and KRIPNEROVÁ, M. and KRÁLÍČKOVÁ, M. and BABUŠKA, V. and KUNCOVÁ, J. : DDE downregulates PLIN2 expression during differentiation of mesenchymal stem cells into adipocytes in lipid-enriched medium . Journal of Applied Biomedicine, vol. Vo. 14, No. 2., p. 113-117, 2016.

 + / - Články z časopisů

MULLEROVÁ, D and BOUCHALOVÁ, V. and MATĚJKOVÁ, D. and KOVÁŘOVÁ, K. and SVAČINA, Š. and VRBÍK, K. and PAVLOUŠKOVÁ, J. and DVORÁKOVÁ, J. and MULLER, L : Phthalates exposure indicators determined by urinary phthalate metabolites in healthy non-obese Czech adults . Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure& Risk Assessment, vol. Vo. 33, No. 12, p. 1817-1825, 2016.
Ptacek L and Machlica L and Linhart P and Jaska P and Muller L : Automatic recognition of bird individuals on an open set using as- is recordings . Bioacoustic-the Journal of Animal Sound and its Recording, vol. Vol. 25, No. 1, p. 55-73, 2016.

 + / - Statě ve sborníku

Hana Srbová and Lukáš Bureš and Ivan Pirner and Robert Zemčík : Algorithm for Visual Fiber Detection from Composite Cross-Section . 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, p. 195-195, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA, 2016.
Lukáš Bureš : Vizuální detekce vláken v řezu kompozitního materiálu . SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2016.
Marek Hrúz and Marie Kunešová : Convolutional Neural Network in the Task of Speaker Change Detection . Speech and Computer, 18th International Conference, SPECOM 2016, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9811, p. 191-198, Springer, 2016.
Petr Neduchal and Lukáš Bureš : Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úloze zarovnání naskenovaného dokumentu . SVK 2016 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, 2016.
Zbyněk Zajíc and Marek Hrúz : Fisher Vectors in PLDA Speaker Verification System . The IEEE 13th International Conference on Signal Processing, ICSP 2016, p. 1338-1341, IEEE Press, 2016.
Zbyněk Zajíc and Marie Kunešová and Vlasta Radová : Investigation of Segmentation in i-Vector Based Speaker Diarization of Telephone Speech . Speech and Computer 18th International Conference, SPECOM 2016, p. 411-418, Springer, 2016.

 + / - Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertační, habilitační)

M. Bulín : Classification of Terrain based on Proprioception and Tactile Sensing for Multi-legged Walking Robot . Master Thesis, University of Southern Denmark, Campusvej 55, 5230 Odense, Denmark, 2016.