Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2021

Rok 2021

 + / - Statě ve sborníku

Josef Šanda and Martin Bulín : Voice-Enabled Smart Home Modules . SVK FAV 2021 - bakalářské studijní programy, p. 26-27, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Jan Rendl, 2021.
Martin Bulín : On Growing Neural Networks with Multi-Agent Principles . SVK FAV 2021 – magisterské a doktorské studijní programy, p. 28-29, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Jan Rendl, 2021.
Zdeněk Bouček and Miroslav Flídr : Interpolating Control Based Trajectory Tracking* . 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Shenzhen, China, 2021.

 + / - Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertační, habilitační)