Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Využití metod strojového učení v úloze řízení pohybu
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Goubej Martin

Detail

Náplní práce je studium skupiny metod označovaných jako "Iterative learning control" a jejich aplikace v úlohách řízení pohybu strojů, robotů a elektromechanických systémů. Hlavním principem těchto technik je automatické hledání optimálního dopředného řízení, obvykle ve smyslu minimalizace polohové chyby, na základě opakovaných pokusů s řízeným systémem. Využitím principu opakovaného učení je možné dosáhnout zásadního zlepšení kvality řízení oproti konvenčním zpětnovazebním a přímovazebním regulátorům.

Teoretická část práce zahrnuje analýzu metod iterativního učení. Praktická část je zaměřena na aplikaci a experimentální ověření vybraných metod a algoritmů v úloze přesného polohování mechanického systému.


text to speech