Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2009
Autor: Liška, J.; Jakl, J.

ASPT - Advanced Signal Processing Toolbox

Advanced Signal Processing Toolbox (ASPT) je určen pro výpočetní software Matlab. Obsahuje funkce pro časo-frekvenční analýzu signálů (především vibračních signálů). Jednotlivé funkcionality zahrnují výpočet časo-frekvenční reprezentace a zobrazení výsledků analýzy.

Realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následujících článcích:

Liška, J.; Janeček, E.: Využití časo-frekvenční analýzy v diagnostice energetických systémů, Sborník ze 3. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, str. 114-117, Plzeň, 2008

Liška, J.; Janeček, E.: Time-Frequency Representation of Instantaneous Frequency Using a Kalman Filter, Proceedings of the fourth International conference on informatics in control, automation and robotics, Volume SPSMC, Angers, 2007

Licenční podmínky

Využití toolboxu je specifikováno ve smlouvě o spolupráci mezi ZČU a ŠKODA POWER a.s., A Doosan company.

Toolbox je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Doklad o ekonomickém přínosu výsledku výzkumu R se odráží v tabulce B4 a D6 projektu FR-TI1/196 - Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách (viz přiložený dokument).

Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Toolbox byl předán firmě ŠKODA POWER a.s., A Doosan company. Bližší informace lze nalézt na stránkách:


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech