Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/014

technologie (Z)

Rok vydání: 2012
Autor: BALÁK, Oldřich, FATKA, Jiří a HOUDOVÁ, Lucie

Integrace registru do komunikace EMDIS

Při hledání nepříbuzných dárců dřeně potřeba rychlosti, práce s citlivými daty velkého objemu, nutnost zabezpečení a spolehlivosti činí automatizaci komunikace mezi registry nezbytnou a EMDIS toto řeší na mezinárodní úrovni (viz WMDA - EMDIS). Díky integraci Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) do EMDISu je komunikace rychlejším, spolehlivějším a více transparentním procesem hledání dárců v zahraničí, což je pro další rozvoj registru zásadní, neboť umožňuje následný rozvoj činnosti především směrem do zahraničí (v současnosti je více než 80 % dárců dostupných celosvětově k dispozici prostřednictvím EMDIS).

Napojení bylo provedeno přes rozhraní „MARCIE“, což je originální rozhraní vytvořené za tímto účelem týmem ZČU, využívající OS Linux a PerlECS s vlastním FML parserem. Nedílnou součástí řešení bylo vytvoření systému pro správu pacientů pro EMDIS (spolupracující s hlavní aplikací administrativy registru - bylo nutné provést další potřebné úpravy klienta registru pro integraci do EMDISu) a pro přijímání/odesílání/zpracování žádostí a výsledků z/do zahraničí (řešeny především oboustranné požadavky o předběžné vyhledávání (zcela automatické), žádosti o další či verifikační typizace, vzorky, infekční markery, včetně odesílání výsledků, warningů apod.). Žádosti jsou odesílány automaticky každou hodinu a příchozí požadavky zpracovávány okamžitě.

Funkčnost a správnost navrženého řešení a vzájemná automatizovaná komunikace byla testována ČNRDD a německým registrem dárců ZKRD (das Zentrale Knochenmarkspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland). Jednotlivé kroky bylo nutné řešit s ohledem na dodržování národních pravidel obou registrů.

Před uvedením do ostrého provozu bylo jako poslední krok provedena synchronizaci údajů v databázích komunikujících registrů. V listopadu 2012 byla technologie uvedena do ostrého provozu jako součást IS registru. V současné době probíhá napojování ČNRDD registru na další zahraniční partnery.

 

Technologie je plánovaným výstupem projektu TA01010342, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu.  Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a zlepšení/urychlení nutné spolupráce se zahraničními partnery (registr).

 Více informací o relizované technologii lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky


Ověřená technologie je plánovaným výsledkem řešení projektu TA ČR - TA01010342 a je dále poskytovatelná při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

 

Výsledek je začleněn do ICT infrastruktury Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s. (ČNRDD). Bližší informace lze nalézt na: http://www.kostnidren.cz/registr/projekty/vyzkumne-projekty.php

Potvrzení o užívání Českým národním registrem dárců naleznete zde.text to speech