Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/013

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: BALÁK, Oldřich

Moduly pro instalaci a dálkovou správu systémů registru

V rámci projektu "Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně" byl vytvořen automatický instalační a aktualizační systém, který zaručuje především bezpečné aktualizace provozovaných aplikací využívaných pro komunikaci a provozování systému registru po celé ČR (během celého procesu od požadavku TC na vyhledání potenciálních dárců až po sledování dárců po odběru). Je koncipován tak, aby byl zásah obsluhy potřeba pouze při prvotní základní instalaci a dále už aktualizace probíhaly automaticky.

Instalace probíhá automaticky po spuštění instalačního procesu. To vzhledem k bezpečnostním rizikům neprobíhá automaticky. Pro základní instalaci klientů bylo vytvořeno několik instalačních sad software podle typu používaného software:

 • aplikace s webovým přístupem
 • aplikace Registru
 • aplikace Laboratoře

Sada je běžně distribuována na CD, je však možné využít libovolné medium – DVD, USB atd. V současné době jsou klientech podporovány verze operačního systému Windows XP SP3 a Windows 7, obojí v 32 bitových verzích.

Při každém spuštění jakékoliv aplikace je kontrolována existence nové verze a nutnost její instalace. Pokud není instalace nutná, např. opravují se jen popisky, je doba aktualizace ponechána na obsluze, je však vždy nabídnuta při spuštění aplikace. Pokud aktualizace je nutná, např. při změně struktury databáze, je aplikace ukončena a volitelně provedena aktualizace.

Při návrhu aktualizace tlustých klientů bylo třeba vyřešit bezpečný přenos dat mezi serverem a klientem. Základním požadavkem na bezpečnost bylo nezvyšovat počet otevřených síťových portů. V současné konfiguraci umožňuje VPN šifrovanou komunikaci jen na databázových portech. Z tohoto důvodu nebylo možné použít běžné typy přenosu souborů. Proto byl zvolen mechanizmus, kdy jsou aktualizační data nahrána do servisní databáze, odkud si je aktualizační klient stáhne jako běžná databázová data a uloží na klienta. To umožňuje se, v případě potřeby, vrátit k původní verzi souboru.

 

Rozdělení jednotlivých typů modulů software

Podle typu software:

 1. databázový server – jednotný databázový server
 2. webové servery – webové servery pro zabezpečený a  nezabezpečený (informační) provoz
 3. mailový server – pro komunikaci v rámci EMDIS jsou potřeba vlastnosti, které nejsou na standardním mailovém serveru ZČU podporovány
 4. serverová část aplikací – aplikační server
 5. VPN server – jako VPN server slouží Cisco VPN koncentrátor ASA
 6. VPN klient – jako klient slouží CiskoAny connect
 7. ovladače speciálního USB klíče s certifikátem – ovladač pro operační systém
 8. tlustý klient aplikací – klient(i) aplikací
 9. aktualizační klient – klient umožňující aktualizaci tlustých klientů aplikací
 10. databázový klient – je potřebný pro tlusté klienty
 11. portable verze webového prohlížeče – v případě některých omezení síťového provozu je třeba instalovat další webový prohlížeč

Podle typu používání:

 • oblast využívající koncepci server – tlustý klient – na klientovi vyžaduje instalaci software podle bodu 6., 7., 8., 9. a 10.
 • oblast využívající koncepci webového přístupu – na klientovi vyžaduje instalaci software podle bodu 6., 7. a ve speciálních případech i 11

Serverové části software jsou instalovány na 3 serverech datového centra ZČU. O jejich instalaci, aktualizaci a údržbu se starají pracovníci CIV ZČU. Na serverové části jsou dále využívány některé standardní služby datového centra – zálohování, DNS apod.

 

SW je plánovaným výstupem projektu TA01010342, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu.  Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a zaručení bezpečné aktualizace provozovaných aplikací využívaných pro komunikaci a provozování systému registru po celé ČR během transplantačního procesu.

 Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky


Software je plánovaným výsledkem řešení projektu TA ČR - TA01010342 a je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

 

Výsledek je začleněn do ICT infrastruktury Českého národního registru dárců dřeně, o.p.s. (ČNRDD). Bližší informace lze nalézt na: http://www.kostnidren.cz/registr/projekty/vyzkumne-projekty.php


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech