Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/015

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: Mošna Jiří, Hering Pavel, Janeček Eduard, Hrycej David

PoNAZM - Implementace algoritmů pro off-line podporu nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace v MATLABu

Předmětem softwaru je implementace algoritmů pro off-line podporu rozhodování o nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace. Navržený softwarový nástroj, který využívá efektivního algoritmu založeného na dynamickém programování, umožňuje provádět analýzy nasazení akumulačního zdroje až pro roční horizont s hodinovou granularitou dat při rozlišení výkonů na 1MW a při respektování všech zásadních technologických a smluvních omezení.

Software realizuje výsledky výzkumu metod, které byly publikovány v následující publikaci: MOŠNA, Jiří, JANEČEK, Eduard, HERING, Pavel a HRYCEJ, David. Optimalizace nasazování akumulačních zdrojů pomocí dynamického programování. Plzeň: KKY – FAV ZČU v Plzni, 2012. Výzkumná zpráva.

 SW je plánovaným výstupem projektu TA02020538, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu. Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a zvýšení efektivity provozu akumulačního zdroje energie.

Více informací o relizovaném software lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.Licenční podmínky

Software je plánovaným výsledkem řešení projektu TA ČR - TA02020538 a je dále poskytovatelný při uzavření licenční smlouvy v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb.


Pro získání licence se obracejte na:

Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň 
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

SW je provozován IS/IT ZČU a v další etapě řešení projektu bude ve spolupráci s ARTINEL s.r.o. probíhat ověření systému.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech