Přejít na obsah

Text-to-speech (TTS) - převod textu do řeči

K ozvučování textů v češtině se používá český systém syntézy řeči vyvíjený na Katedře kybernetiky FAV ZČU v Plzni ve spolupráci s firmou SpeechTech. K ozvučování německých a anglických textů je využit systém Mary.

Zde si můžete zapnout demonstrační systém pro čtení textů na webových stránkách Katedry kybernetiky:

  TTS je nyní vypnuté.

text to speech