Přejít na obsah

Aktivní tlumení vibrací - pružina

Ukázka ovládání divadelní techniky - ovládání polohy závaží tak, aby se nerozkmitalo, bez využití senzorů, pouze s využitím matematického modelu pružného závaží. Poloha je řízena vlastním patentovaným algoritmem.text to speech