Přejít na obsah

Robot - Lego Mindstorms - cesta bludištěm

Semestrální práce z předmětu KKY/APK (Algoritmy a programování v kybernetice), 2. ročník bakalářského studia.

úkoly:

  • sestavit robota s využitím Lego Mindstorms
  • navrhnout a realizovat řídicí algoritmus, který robota vyvede ven z bludiště a pozná, že je venku
  • zmapovat bludiště

Děkujeme Martinovi Bulínovi za video.text to speech