Skip to content

Decision Systems (ROSZ)

Credits: 0 ( Lectures: 0, Practical lessons: 0)
Semester: LS
Ending: szz
Guarantor: Psutka Josef

Annotation

Course objectives:
The main aim of the state exam is to check, that the student 
- successfully managed knowledge in machine learning, pattern recognition, problem solving and signal processing 
- knows to actively use the analytical and numerical methods in this fields 
- has fundamental theoretical knowledge and professional skills, which will use further in his/her profession or within doctoral study of given specialization. 


Requirements on student
Topics of the final examination are specified by subjects from the set: KKY/SUR, KKY/ZSI. Corresponding questions are announced annually by department of cybernetics. 


Content
Topics of the final examination are announced annually by department of cyberneticscs. 

Syllabus

Tematické okruhy státní záverecné zkoušky jsou každorocne vyhlašovány katedrou kybernetiky. Requirements

Složení zkoušky z předmětu ROSZ předpokládá prokázání znalostí ze souboru podmiňujících předmětů: 
KKY/SUR, KKY/ZSI. Tématické okruhy otázek budou ročně zveřejňovány katedrou kybernetiky. Literature

  • Rozšiřující: Kotek, Z., Mařík, V., Hlaváč, V., Psutka, J., Zdráhal, Z. Metody rozpoznávání a jejich aplikace. Academia, Praha, 1993. ISBN 80-200-0297-9. 
  • Rozšiřující: Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley, 2000. ISBN 978-0-471-05669-0. 
  • Doporučená: Jan. Číslicová filtrace, analýza a restaurace. Brno, 2002. ISBN 80-214-2911-9. 
  • Doporučená: Theodoridis, S., Kouroumbas, K. Pattern recognition. Elsevier, 2008. ISBN 978-1-597-49272-0. 
  • Doporučená: Bishop, C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. ISBN 978-0387-31073-2. 
  • Doporučená: Mařík V. a kol. Umělá inteligence 1. Academia, Praha, 1993. ISBN 80-200-0496-3. 
  • Doporučená: Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R. Úvod do číslicového zpracování signálů. Praha, 2003. ISBN 80-01-02799-6.