Skip to content

Detail of publication

Citation

Arnošt, R. : Metoda kontinualizace v teorii systémů a její aplikace v odhadování . p. 149, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.

Abstract

Disertační práce se zabývá novým přístupem k teorii systémů, zejména návrhem metody kontinualizace diskrétních systémů, a jeho aplikací v teorii odhadování.

Detail of publication

Title: Metoda kontinualizace v teorii systémů a její aplikace v odhadování
Author: Arnošt, R.
Language: Czech
Date of publication: 13 Feb 2004
Year: 2003
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 149
Address: Plzeň
Date: 13 Feb 2004 - 13 Feb 2004
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

System theory, Causality law, Causality principle, Continualization method, Discrete-time system, Continuous-time systems, Diffusion systems

BibTeX

@PHDTHESIS{ArnostR_2003_Metodakontinualizace,
 author = {Arno\v{s}t, R.},
 title = {Metoda kontinualizace v teorii syst\'{e}m\r{u} a jej\'{i} aplikace v odhadov\'{a}n\'{i}},
 year = {2003},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {149},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ArnostR_2003_Metodakontinualizace},
}