Skip to content

Detail of publication

Citation

Balda, P. : Automatická konverze pokročilých algoritmů řídicího systému REX pro vložené řízení na různých platformách mikrokontrolérů . Automatizace, regulace a procesy, p. 47-54, Dimart, Praha, 2007.

Abstract

V příspěvku je představena nově vyvinutá technika, umožňující využívat velkou většinu bloků z knihovny RexLib ve vložených řídicích systémech na libovolné platformě mikroprocesorů, mikrokontrolérů nebo signálových procesorů, pro něž je k dispozici překladač jazyka C. Největší výhodou tohoto přístupu je automatická konverze graficky navrhovaných řídicích algoritmů pomocí schémat složených z funkčních bloků v prostředí Matlab-Simulink nebo programu RexDraw do zdrojového kódu jazyka C. K vytvoření spustitelného kódu na cílové platformě stačí vygenerovaný kód přidat do projektu v prostředí jazyka C spolu s knihovnou nazvanou Micro RexLib (zkráceně MRexLib) ve verzi přeložené pro daný cílový procesor.

Detail of publication

Title: Automatická konverze pokročilých algoritmů řídicího systému REX pro vložené řízení na různých platformách mikrokontrolérů
Author: Balda, P.
Language: Czech
Date of publication: 6 Nov 2007
Year: 2007
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Automatizace, regulace a procesy
Page: 47 - 54
ISBN: 978-80-903844-1-5
Publisher: Dimart
Address: Praha
Date: 6 Nov 2007 - 7 Nov 2007
/ /

Keywords

function block, C language, microprocessor, microcontroller, DSP, Simulink

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaP_2007_Automatickakonverze,
 author = {Balda, P.},
 title = {Automatick\'{a} konverze pokro\v{c}il\'{y}ch algoritm\r{u} \v{r}\'{i}dic\'{i}ho syst\'{e}mu REX pro vlo\v{z}en\'{e} \v{r}\'{i}zen\'{i} na r\r{u}zn\'{y}ch platform\'{a}ch mikrokontrol\'{e}r\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Dimart},
 journal = {Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha},
 pages = {47-54},
 ISBN = {978-80-903844-1-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2007_Automatickakonverze},
}