Skip to content

Detail of publication

Citation

Balda Pavel and Schlegel Miloš : REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems . Sborník přednášek z technické konference: Automatizace, regulace a procesy, vol. 5, p. 35 - 52, DIMART s.r.o., Praha, Fakulta strojní ČVUT, 2009.

Abstract

Tento přehledový příspěvek uvádí možné přístupy k budování pokročilých řídicích systémů jak pro laboratorní zařízení, tak i pro průmyslové aplikace, vycházející z hlavních myšlenek a implementace řídicího systému REX. Základem již deset let vyvíjeného řídicího systému REX je rozsáhlá knihovna funkčních bloků RexLib vyvíjená v jazyku C v prostředí Matlab-Simulink a přenositelná na různé softwarové i hardwarové platformy. Tato přenositelnost je demonstrována na několika softwarových technologiích, kromě vlastního řídicího systému REX též na jeho odlehčené verzi MicroREX, vhodné pro tvorbu aplikací pro vložené řízení (např. na mikrokontrolérech) a na zjednodušené verzi systému REX pro jazyk Java, který je vhodným nástrojem pro vytváření interaktivních aplikací dostupných přes internet (virtuální a vzdálené laboratoře). V závěru příspěvku je uvedeno několik praktických aplikací systému REX .

Detail of publication

Title: REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems
Author: Balda Pavel ; Schlegel Miloš
Language: Czech
Year: 2009
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Sborník přednášek z technické konference: Automatizace, regulace a procesy
Číslo vydání: 5
Page: 35 - 52
ISBN: 978-80-903844-3-9
Publisher: DIMART s.r.o.
Address: Praha, Fakulta strojní ČVUT
Date: 4 Nov 2009
2011-03-15 16:21:43 / 2011-03-15 16:21:43 / 1

Keywords

control system, automatic control, PID controller, real-time, operating system, rapid prototyping, Matlab-Simulink, C, C++

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaPavel_2009_REXToolfor,
 author = {Balda Pavel and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {REX ? Tool for unified building of laboratory and industrial control systems},
 year = {2009},
 publisher = {DIMART s.r.o.},
 journal = {Sborn\'{i}k p\v{r}edn\'{a}\v{s}ek z technick\'{e} konference: Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha, Fakulta strojn\'{i} \v{C}VUT},
 volume = {5},
 pages = {35 - 52},
 ISBN = {978-80-903844-3-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaPavel_2009_REXToolfor},
}