Skip to content

Detail of publication

Citation

Bečvář, P. and Pěchouček, M. : ExtraPlanT - multiagentní systém pro plánování výroby s možností vzdáleného přístupu . Inteligentní systémy pro praxi, p. 89-90, AD&M , Ostrava , 2003.

Abstract

Systém ExtraPlanT je systém pro plánování výroby v malých a středních podnicích. Právě vysoká proměnlivost výroby vede k potřebě výrobní proces pečlivě plánovat. Vysoká flexibilita systému umožňuje přizpůsobení systému budoucím změnám ve struktuře podniku. Univerzálnost použité technologie umožňuje plánovat vytížení všech kapacit podniku od konstrukčních prací, přes dodávky materiálu, po výrobní dílny. Technologií, která umožnila splnit všechny výše uvedené požadavky je technologie multiagentních systémů založená na balíku JADE, který odpovídá normě FIPA a je implementován v jazyce JAVA.

Detail of publication

Title: ExtraPlanT - multiagentní systém pro plánování výroby s možností vzdáleného přístupu
Author: Bečvář, P. ; Pěchouček, M.
Language: Czech
Date of publication: 18 Feb 2003
Year: 2003
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Inteligentní systémy pro praxi
Page: 89 - 90
ISBN: 8023902016
Publisher: AD&M
Address: Ostrava
Date: 18 Feb 2003 - 19 Feb 2003
/ 2008-05-19 13:58:48 /

Keywords

multiagents systems, production planning, Internet, WWW, WAP

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BecvarP_2003_ExtraPlanT,
 author = {Be\v{c}v\'{a}\v{r}, P. and P\v{e}chou\v{c}ek, M.},
 title = {ExtraPlanT - multiagentn\'{i} syst\'{e}m pro pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} v\'{y}roby s mo\v{z}nost\'{i} vzd\'{a}len\'{e}ho p\v{r}\'{i}stupu},
 year = {2003},
 publisher = {AD&M },
 journal = {Inteligentn\'{i} syst\'{e}my pro praxi},
 address = {Ostrava },
 pages = {89-90},
 ISBN = {8023902016     },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BecvarP_2003_ExtraPlanT},
}